2 April: Onderwijs op afstand aan leerlingen en studenten gaat door

Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe College, Landstede Groep, Terra en ROC Menso Alting gaan in ieder geval tot en met de meivakantie door op de ingeslagen weg: online onderwijs bieden aan studenten en leerlingen. Examens worden zoveel mogelijk online afgenomen. In uitzonderlijke gevallen in het schoolgebouw.

Dinsdag 31 maart besloot het kabinet om de maatregelen – ook voor het onderwijs – te verlengen tot en met 28 april. Dit betekent dat de gebouwen van Landstede Groep tot en met de meivakantie gesloten blijven. Woensdag sprak de MBO- en VO Raad met het ministerie van OCW over de gevolgen van het kabinetsbesluit voor het onderwijs. Belangrijk onderwerp daarbij was hoe we omgaan met examens.

Naar aanleiding daarvan heeft Landstede Groep het volgende besloten:

  1. We zetten maximaal in op examinering op afstand.
  2. (Praktijk)examens die online niet kunnen worden uitgevoerd, maar wel nodig zijn voor het behalen van een diploma, kunnen op school plaatsvinden, volgens de richtlijnen RIVM (max. 3 leerlingen/studenten) en met borging van kwaliteit.
  3. Examenkandidaten in het mbo krijgen tot 31 december 2020 de gelegenheid om te voldoen aan alle examen- en diplomavereisten.

Inzet om studievertraging te voorkomen
We zetten ons maximaal in om eventuele studievertraging te voorkomen en hebben daarbij nadrukkelijk oog voor onze kwetsbare studenten en leerlingen.

Deze situatie vraagt veelal om maatwerk, creativiteit en doorzettingsvermogen. Van zowel docent als student/leerling. We bundelen hierin als onderwijsinstellingen krachten en expertise.

In alles wat we doen geldt dat de gezondheid van onze leerlingen, studenten en collega’s – en daarmee ook hun omgeving – voorop staat.

Brieven naar ouders / verzorgers, studenten / leerlingen over geen les op locatie t/m de meivakantie:

Informatiepagina Coronovirus