20 April: Aangepaste zak- slaagregeling voor het voortgezet onderwijs

Omdat de eindexamens dit jaar vervallen, beslist de school op basis van alle schoolexamens of een leerling geslaagd is of niet, volgens de zak- slaagregeling. Daarbij worden ook de resultaten van de eerder gemaakte schoolexamens meegenomen.

Normaal gesproken tellen de schoolexamens voor de helft mee voor het eindexamen. Nu de eindexamenresultaten niet meer meetellen, is er een nieuwe manier om te bepalen of een leerling een diploma krijgt. De regeling is zo veel mogelijk gelijk aan andere jaren, maar wijkt op een paar punten af.

In onderstaande brief staat meer informatie over hoe deze regeling er precies uitziet.

20 april: Brief VO zak- slaagregeling

Informatiepagina Coronovirus