23 september: ventilatie en acties bij een besmetting

De onderstaande brieven gaan over de voortgang van de onderzoeken naar de ventilatie op onze locaties en welke acties we ondernemen bij een coronabesmetting op school.