24 Maart: Geen examens in schoolgebouwen t/m 6 april

Alfa-college, Noorderpoort, Drenthe College, Landstede Groep, Terra en ROC Menso Alting hebben samen besloten om alle examens in schoolgebouwen tot en met 6 april op te schorten. Er wordt gezamenlijk een time-out in acht genomen.

Vanochtend heeft het kabinet besloten dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs dit schooljaar niet plaatsvinden. Dit besluit volgt op de nadere gedragsregels die gisteren door het kabinet tijdens de persconferentie zijn afgekondigd. Daarnaast heeft de MBO Raad ook een gewijzigd standpunt ingenomen ten aanzien van examinering.   

Examens mbo 
De genoemde ROC’s hebben daarom op basis van adviezen van de overheid en de MBO Raad het volgende besluit genomen: 

  • Alle generieke en praktijkexamens in groepen en gebouwen worden met ingang van 25 maart opgeschort tenminste t/m 6 april 2020. Dit geldt ook voor de VAVO examens 
  • Kleinschalige praktijkexamens op bpv-locaties kunnen eventueel doorgaan binnen de richtlijnen van het RIVM.  
  • Online examinering kan doorgaan en krijgt de komende weken verder vorm.   

Examens voortgezet onderwijs
De overheid heeft besloten dat de centrale eindexamens voor het voortgezet onderwijs niet doorgaan. Leerlingen die slagen ontvangen een volwaardig diploma, zodat de doorstroom naar een vervolgopleiding is gewaarborgd. Verder geldt dat er zo veel mogelijk afstandsonderwijs wordt gegeven. Daarnaast worden toetsen bij voorkeur en waar mogelijk ook op afstand afgenomen. De maatregel betekent dat de schoolgebouwen van Landstede Groep alleen opengaan om (binnen de richtlijnen van het RIVM) toetsing te verzorgen die alleen op locatie kan plaatsvinden. Rond 6 april wordt een nadere uitwerking van de minister verwacht, waarin ook aandacht is voor een aangepaste slaag- en zakregeling. Daarover worden leerlingen en hun ouders te zijner tijd geïnformeerd.  

Onderwijs op afstand
Wij krijgen hiermee ruimte om de komende weken het afstandsonderwijs verder in te richten én te kijken hoe examinering de komende maanden mogelijk is, vooral ook in de beroepspraktijk. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM.  

Contact
We kunnen ons voorstellen dat er met name bij studenten, leerlingen en ouders ongerustheid is over de komende periode. Houd www.landstedegroep.nl/coronavirus in de gaten voor de meest actuele informatie. Studenten/leerlingen die aanvullende vragen hebben, kunnen terecht bij hun mentor/ coach.  

Brieven naar ouders / verzorgers, studenten / leerlingen over examinering:

Informatiepagina Coronovirus