3 november: nieuwe informatie corona

Dinsdagavond 3 november is er een persconferentie van de minister-president gepland met betrekking tot het kabinetsbesluit over een mogelijke verlenging en eventuele aanpassing van corona-maatregelen.

Naar aanleiding van deze persconferentie wordt woensdag bekeken wat de aangekondigde kabinetsbesluiten betekenen voor het onderwijs binnen Landstede Groep.

We streven ernaar u uiterlijk donderdag te informeren over wat de (nieuwe) maatregelen betekenen voor het onderwijs binnen Landstede Groep. Zoals gebruikelijk ontvangt u deze informatie via de school.