Aandacht geven aan zingevingsvragen

Landstede Groep geeft tijd en ruimte aan eenieder die iets wil vragen of zeggen over het bestaan en over deze tijd. Dat stimuleren we door de dialoog aan te gaan, door aandacht te besteden aan levensthema’s en zingevingsvragen en door belangrijke momenten te vieren. Als we stil staan bij thema’s als ethiek, zin, moreel appèl en wijsheid door de eeuwen heen, kunnen we individuele verhalen verbinden met de grotere verhalen van deze wereld. Ieder mens krijgt aandacht en ruimte om te ontdekken wie hij is en wie hij wil zijn in alle facetten van leren, leven en werken.