Elkaar ontmoeten

Het onbevangen ontmoeten van medemensen en aandacht hebben voor wat er tussen de mensen gebeurt, is een essentieel uitgangspunt. Bij Landstede Groep is het niet nodig om het altijd roerend met elkaar eens te zijn. Het gaat om openheid en vrijheid, om respect en belangstelling voor de gevoelens en de authenticiteit van de ander. Nergens wordt meer geleerd dan van de ontmoeting met anderen, binnen en buiten Landstede Groep. De keuze voor een decentrale organisatie maakt het makkelijker voor mensen die er leren en werken elkaar te ontmoeten, te leren kennen en de dialoog aan te gaan. In die ontmoeting ontdekken mensen nieuwe kanten van zichzelf en leren ze anderen beter kennen. Vanuit aandacht en betrokkenheid ontstaat gezamenlijke meerwaarde.