Ieders eigenheid respecteren

Ieder mens is waardevol. Wij hechten aan onderling respect, ook tussen mensen die verschillend denken en doen, tussen verschillende culturen. Het behoort tot onze professionaliteit dat medewerkers, leerlingen en studenten met onderlinge verschillen om kunnen gaan, weten te duiden en verbindingen kunnen leggen. Openheid en dialoog zijn belangrijk om respectvol met elkaar te kunnen leven en elkaar recht te doen, juist bij verschillen. Landstede Groep biedt ruimte voor openheid en dialoog. Cultuur en levensbeschouwelijke opvattingen van de ander worden gerespecteerd. Iedereen krijgt ruimte, aandacht, wordt recht gedaan en in zijn waarde gelaten.