Ondernemend

Initiatief, creativiteit, zelfstandigheid, moed, autonomie, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, kansen en mogelijkheden zien en benutten, opereren in netwerken en communicatieve vaardigheden: allemaal vaardigheden en eigenschappen die horen bij “ondernemendheid”, het vermogen een idee om te zetten in activiteit. Het dynamische bedrijfsleven en de snel veranderende samenleving vragen om een vernieuwd ondernemerschap. Landstede Groep speelt daar voortdurend op in. Ondernemend gedrag in het algemeen en ondernemerschap in het bijzonder worden bij leerlingen/studenten en medewerkers gestimuleerd.

Ondernemende leraren kijken ook buiten hun klaslokaal en buiten de school naar mogelijkheden. Ze spelen in op de actualiteit van hun branche maar ook van de wereld waar leerlingen/studenten in leven en (gaan) werken. De flexibilisering van de samenleving en daarmee de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat een nieuwe generatie de werkvloer betreedt. Kenmerkend is de enorme toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers). Medewerkers, leerlingen, studenten en deelnemers leren in, aan en van de praktijk. Via scholing, informatieverstrekking, voorbeeldgedrag, samenwerking met het regionale bedrijfsleven, samenwerking in (internationale) projecten met diverse partners en interne projecten. Landstede Groep heeft zelf een actief netwerk en verbindt zich met nieuwe netwerken om het onderwijs te verrijken en verbinden.