Talentbegeleiding

In een pedagogische relatie is het bij uitstek mogelijk om talent op passende wijze tot ontwikkeling te brengen. De leraar die handelt vanuit een pedagogisch ethos is niet bij zichzelf, maar bij de leerlingen en studenten en bij de leerstof. Het gaat hierbij om de interactie die zich tussen hen, de leerstof en hemzelf afspeelt. Betrokkenheid, nabijheid, toewijding, trouw, aandacht, erkenning en bekwaamheid staan centraal in deze dialogische relatie. Daarmee is de leraar een ‘presente’ leraar, die aansluit bij de leerling/student, ruimte geeft en in die relatie zelf ook kwetsbaar is. De leraar begeleidt vanuit zijn 'leer-kracht'. In de pedagogische relatie leren de leraar en de leerling/student van en met elkaar.