Entreestudenten StartCollege krijgen les in het provinciehuis

11 februari 2020
Afgelopen week hadden de studenten van de entreeopleiding van StartCollege in Zwolle wel een heel bijzondere leslocatie. De studenten kregen namelijk les in de Statenzaal van het Provinciehuis van Overijssel. Op een interactieve manier leerden de studenten meer over de Nederlandse rechtsstaat en de werking van de Provinciale Staten.


Wat zijn de Provinciale Staten? Hoe worden beslissingen genomen? Waar wordt over gesproken? Wat is het verschil tussen de Tweede Kamer, de provincie en de gemeente? Het zijn allemaal vragen waar de studenten van StartCollege de afgelopen week mee aan de slag gingen. Door middel van een interactief spel kwamen zij erachter hoe de Provinciale Staten werken. Om dit ook zelf te ervaren richtten zij een eigen provincie in. Er werden politieke partijen gevormd en vervolgens werd er in de Statenzaal vergadert over de inrichting van de provincie. Diverse onderwerpen kwamen aan bod, zoals moet er meer streekvervoer komen, moet de provincie jongerenhuisvesting stimuleren of inzetten op meer stageplaatsen. De studenten ervoeren hoe het is om een dergelijk overleg te voeren, argumenten te bedenken en hoe je een meerderheid kunt krijgen in een democratische samenleving. De studenten en medewerkers kijken terug op een zeer leerzaam bezoek.

Het bezoek werd mogelijk gemaakt door ProDemos ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’.


Terug naar nieuws