Inspirerend bezoek OCW aan Opleidingsschool Landstede MBO - mbo Menso Alting Zwolle - Windesheim

19 november 2019
Een afvaardiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft op 14 november een werkbezoek gebracht aan de Opleidingsschool Landstede MBO - mbo Menso Alting – Windesheim in Zwolle. Het bezoek was een succes, mede dankzij de inzet van mbo-studenten Beveiliging, Luchtvaartdienstverlening en Facilitaire Dienstverlening.


Na een overweldigende ontvangst en welkom in de Boeing 747-400 (locatie Fuchsiastraat), verdeelde het gezelschap – in totaal tien medewerkers van OCW en het Team Opleidingsschool – zich over drie mbo-locaties voor een educatief bezoek. Studenten van de lerarenopleiding, zij-instromers en (startende) docenten in actie schetsten een beeld van Landstede MBO en de organisatie van ‘Samen Opleiden’.

Fotoserie en glossy

Een van de locaties die de OCW-medewerkers bezochten, was het Zorgtrainingscentrum (locatie Dokterspad). Landstede MBO is een partner van deze innovatieve leerwerkpraktijk voor de zorg. Ook was er een uitdagend programma bij de opleiding Vormgeving & Entertainment (locatie Stadionplein). 
Zo presenteerden studenten een fotoserie die ze hadden gemaakt voor de World Press Photo-expositie. Studenten Mediaredactiemedewerker en Mediavormgever werkten samen aan een glossy. Studenten Medewerker Evenementenorganisatie toonden een maquette die zij aan het maken waren rond het thema ‘Mijn droomevent’.

Enthousiast

De OCW-medewerkers hebben het bezoek als inspirerend en gastvrij ervaren. Ze reageerden enthousiast: ‘De visie van de Opleidingsschool – V.I.P: Verbinden Innoveren en Professionaliseren – is uitermate goed zichtbaar en herkenbaar in woord en beeld gebracht.’
Vervolgens gingen de OCW’ers tijdens een driegangenlunch in gesprek met studenten, werkplekbegeleiders, schoolopleiders, directeuren, alumni en partners: de vo-scholen van Landstede en Deltion College. Dit leverde mooie gesprekken op vanuit verschillende perspectieven over de kwaliteit van de Opleidingsschool. Tot slot deelden de OCW’ers hun ervaringen. 
Met een gevoel van trots en verbinding gaat het Team Opleidingsschool het advies van OCW opvolgen: ‘Een prachtig voorbeeld van Samen Opleiden. Het is waarde(n)vol om deze good practice te delen in het land.’

Sinds 2016

Hoe leid je studenten op tot goede mbo-docenten? Door nauwe samenwerking tussen opleidingsinstituut en de mbo-praktijk, zeggen Landstede MBO, mbo Menso Alting en Hogeschool Windesheim, Daarom vormden zij in 2016 onder de noemer ‘Samen Opleiden’ een Opleidingsschool die afgelopen juni is geaccrediteerd door het ministerie van OCW. 

Terug naar nieuws