Jaarverslagen 2020 gepubliceerd: een jaar vol aanpassingen en flexibiliteit

1 juli 2021
De scholen van Landstede Groep hebben in 2020 - vanuit de waarden - gewerkt aan de ontwikkeling van leerlingen, studenten en cursisten. Ondanks de beperkingen door corona heeft Landstede Groep invulling kunnen geven aan haar strategische beloftes.


Dit bijzondere jaar 2020 maakt weer heel duidelijk hoe belangrijk persoonsvorming is: je leert op school niet alleen voor een diploma, maar voor het leven, zoals de Romeinse schrijver en filosoof Seneca ooit zei.

Brede vorming
Zo is er veel meer nodig dan kennis en vaardigheden alleen. Landstede Groep draagt er door brede vorming met aandacht voor zingevingsvragen aan bij dat jonge mensen als participerende medemensen in de samenleving staan: niet alleen bezig met eigenbelang, maar solidair met anderen om hen heen. Ondanks alle onzekerheid en beperkingen is dit ook in 2020 gelukt.

Onderzoek
Verder is intern onderzoek uitgevoerd. Ook is geparticipeerd in extern onderzoek om te kijken hoe we de lessen van de coronapandemie kunnen doorontwikkelen en verduurzamen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat Landstede Groep een zeer bevlogen en wendbare organisatie is.
Onder andere doordat er vanaf het begin van de pandemie een regieteam is samengesteld en gekozen is voor een aanpak die overzicht creëerde, diplomering borgde, overgangsproblemen voorkwam, digitalisering aanjoeg en waarbij het contact met het werkveld bleef bestaan.

Online onderwijs
Onze professionals kregen ruimte om online onderwijs vorm te geven. Dat ging goed, maar ook is er nog veel te leren, medewerkers hebben met name professionaliseringsvragen op het gebied van digitale vaardigheden en digitale didactiek. Het leren in de praktijk was dit jaar ook anders. Door middel van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s is extra ondersteuning geboden bij leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging.

Kortom: in deze tijd goed je werk doen vraagt aanpassing en flexibiliteit. Maar vol trots kijken we naar de toekomst.

Blijf gezond, houd elkaar in de gaten en veel leesplezier gewenst!


Bekijk de jaarverslagen per stichting hier.


Terug naar nieuws