Leerlingen van Vechtdal College Ommen winnen de eindfinale van Adviseurs van de Toekomst

25 mei 2019
Ruim 100 jongeren kwamen vrijdag 24 mei naar het provinciehuis om de partners van het programma Ruimte voor de Vecht te adviseren op watervraagstukken. De leerlingen uit het voorgezet onderwijs uit het Vechtdal kropen de afgelopen maanden in de huid van een adviesbureau en gingen aan de slag met een echte opdracht bij een echte opdrachtgever. Tijdens de finale van Adviseurs van de Toekomst kwam het adviesbureau Vecht4Space van Vechtdal College Ommen als winnaar uit de bus.


11 schoolklassen uit het Vechtdal zijn de afgelopen maanden in de huid gekropen van adviesbureau om aan de slag te gaan met actuele vraagstukken die spelen in het programma Ruimte voor de Vecht. ‘Ontwerp een dijk in stedelijk gebied met meer functies dan alleen het tegenhouden van water’, ‘Welke kansen biedt de Vecht om energie uit water te halen?’ of ‘Pas de verschillende mogelijkheden om een rivier meer ruimte te geven toe op de Vecht.’ Leerlingen deden onderzoek, vormden een eigen visie en mening en droegen oplossingen aan voor het vraagstuk. Stuk voor stuk leverde dit originele, inspirerende adviezen en campagnes op. Dat deden ze onder begeleiding van echte opdrachtgevers, zoals waterschappen, provincie en gemeenten.

Finale

Tijdens de finale pitchten de jongeren hun adviezen. Dit deden zij aan de opdrachtgevers en partners uit het programma Ruimte voor de Vecht, waaronder Gedeputeerde Bert Boerman, wethouder Jan Uitslag uit Dalfsen en Herman Odink van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Een vakjury en het publiek kozen de winnaar. Dit jaar mag het Vechtdal College uit Ommenzich het Beste Adviesbureau noemen. Het leerlingenbureau Vecht4Space gaf advies aan Natuuractiviteitencentrum De Koppel over hoe zij hun prachtige buitenterrein aan de Vecht beter in kunnen zetten binnen hun educatieprogramma. Ans Naber, directeur van de Koppel, reikte als trotse opdrachtgever de grote beker uit.

Adviseurs van de Toekomst

Adviseurs van de Toekomst is een educatief project van Natuur en Milieu Overijssel voor voorgezet onderwijs. Binnen het project gaan klassen aan de slag met een echte opdracht voor een echte opdrachtgever. Adviseurs van de Toekomst brengt jongeren in aanraking met het werkveld van overheden, bedrijven en water.

Ruimte voor de Vecht

In het programma Ruimte voor de Vecht werken overheden en andere partijen samen voor de toekomst van het Vechtdal. Door klimaatverandering gaat het gaat in de toekomst vaker en harder regenen. Nieuwe meanders (grotere lengte van de rivier door extra bochten) en nevengeulen in de Vecht zorgen ervoor dat al dat extra water veilig afgevoerd kan worden. Zo houden we droge voeten in het Vechtdal. Tegelijkertijd biedt dit kansen voor een mooi groen Vechtdal, waar men goed kan wonen, werken en recreëren.


Terug naar nieuws