Meander College, Carolus Clusius College en Thomas a Kempis College houden congres over prestatiedruk: 'Het is geen uitzondering meer'

10 april 2019
Steeds meer jongeren lopen vast door stressklachten. Gevolgen zijn problemen op school en in het sociale leven. Meander College, Carolus Clusius College en Thomas a Kempis College uit Zwolle houden vandaag gezamenlijk een congres voor scholieren over prestatiedruk.


,,Het is zorgelijk dat zulke jonge leerlingen dit ervaren. We hebbenhet over leerlingen die aan het begin van hun leven staan en nu alkampen met burn-outverschijnselen. Het begon sluipenderwijs, maartegenwoordig is het geen uitzondering meer'', zegt mentor BarbaraKuiper (43) van het Meander College in Zwolle. 

Ze is docente Duits en mentor van de bovenbouwklassen op de school. Een van haar mentorleerlingen is de 17-jarige Laura Nijdam uit Nieuwleusen. Ze zit in de zesde klas van het atheneum en doet over een maand examen.

Op de voorgrond scholiere Laura Nijdam, achter haar mentor Barbara Kuiper. © Frans Paalman 

Spanning

Ook Laura heeft last van die prestatiedruk, vooral de toetsweek is een week vol spanning. ,,Dan word ik om twee uur 's nachts wakker en val ik niet meer in slaap.'' Volgens de scholiere ervaren alle leerlingen dit soort klachten. En dat is best prettig, want daardoor wordt er gelukkig wel open over gesproken. ,,Ik ken ook leerlingen die verkrampt raken, omdat hun spieren vast gaan zitten door de stress.'' 

De stressklachten die mentor Barbara Kuiper hoort, gaan over school maar ook over de dingen eromheen, zoals een bijbaan, sport en een sociaal leven. De scholieren vinden het vooral heel erg veel allemaal. ,,Gevolg is dat het zo vol is in hun hoofd, dat ze helemaal niet aan het werk komen. Daardoor ontstaat er letterlijk een blokkade.''

Planning

Scholiere Laura probeert de druk weg te nemen door goede planningen te maken. School heeft voor haar prioriteit en daardoor schiet de ontspanning er weleens bij in. ,,Soms wil ik een rondje hardlopen en gaat dat niet, omdat er niet genoeg tijd voor is. Daarnaast speelt ook sociale media een rol. Het wordt nóg belangrijker om dingen naast school te doen, want dan kun je aan anderen laten zien dat je heus leuke dingen doet.'' 

Een ander verschil met 'vroeger' is dat er daadwerkelijk meer wordt gevraagd van leerlingen. Vervolgopleidingen houden steeds vaker een test of assessment en willen zo de beste leerlingen binnenhalen.,,Ik moet zelfs aanbevelingsbrieven schrijven, dat was eerder niet zo'', legt Kuiper uit.

Pieken

Volgens de mentor is het een taak van de scholen om in de gaten te houden hoeveel ze van de leerlingen vragen. ,,Leerlingen geven aan dat er pieken in het jaar zitten. Ik denk dat we dat kunnen bewaken door meer te spreiden. Daarnaast bieden we stressreductietraining in het examenjaar.'' 

Ook het symposium Stress to Impress is een manier om leerlingen te helpen bij overbelasting. Tijdens de bijeenkomst spreken psychiater en stresscoach Esther van Fenema en documentairemaker Sanne Kooiman.Het symposium is een initiatief van Meander College, Carolus Clusius College en Thomas a Kempis College in Zwolle. 

 

Voor leerlingen die niet meer goed kunnen studeren doorstressklachten, ligt de begeleiding voor een deel bij de mentoren.Eerst wordt gekeken waar verlichting geboden kan worden. Soms is datop te lossen met een paar lessen minder per week, maar er kan ookbesloten worden om gespreid examen te doen. In dat geval doet eenleerling examen in twee jaar. Op het Meander College zijn dit jaar tweeleerlingen die hier gebruik van maken. 

 

Doorverwijzen doen de mentoren altijd na een 'internzorgoverleg'. De jeugdgezinswerker van de school bepaalt of er externehulp van bijvoorbeeld een psycholoog nodig is. Kuiper: ,,Ik had vorigjaar een leerling die de diagnose burn-out kreeg. Ga er maar aanstaan, dan ben je 18 jaar en moet het leven nog beginnen. Daarom ishet ontzettend belangrijk dat leerlingen handvatten krijgen om met diedruk om te gaan.''

Het wordt nóg belangrijker om dingen naast school te doen, want dankun je aan anderen laten zien dat je heus leuke dingen doet.


Terug naar nieuws