Nieuwe en vertrekkende leden Raad van Toezicht van Landstede Groep

5 juli 2021
De Raad van Toezicht van Landstede Groep (RvT) heeft twee nieuwe leden benoemd die per 1 september 2021 aantreden. Het gaat om Petra de Weerd-Nederhof en Jolanda van Zanen.


Breun Breunissen en Rieke de Vlieger, respectievelijk voorzitter en lid van de RvT, nemen per 1 september 2021 afscheid van de raad omdat hun maximale zittingsduur is bereikt. Sam Terpstra neemt de voorzittershamer over van Breun, hij is per 1 september benoemd als voorzitter. Petra de Weerd is benoemd op voordracht van de medezeggenschappen van Landstede Groep.

Petra de Weerd-Nederhof
Petra de Weerd-Nederhof (foto rechts) is als hoogleraar Organisatie van Innovatie verbonden aan de Universiteit Twente. In de afgelopen decennia heeft zij daar verschillende rollen (zowel onderwijs-/onderzoeksmanagement als meer bestuurlijk en in de medezeggenschap) vervuld. Ze heeft een sterke visie op (beroeps)onderwijs, waarbij onderwijsinnovatie een terugkerend thema is. Ook weet ze goed de verbinding te leggen tussen de verschillende vormen van (beroeps)onderwijs en heeft meer dan voldoende inzicht en visie om in de Raad van Toezicht deze portefeuille in te vullen.

Petra is een ervaren toezichthouder en heeft ook ervaring vanuit andere rollen in maatschappelijke gremia: ‘Met mijn ervaring in het beroepsonderwijs en als toezichthouder breng ik de scherpte mee die Landstede Groep heeft gevraagd. Ik hou van de dialoog en ben nieuwsgierig naar de haarvaten van de organisatie. Om te weten wat er speelt, maar ook om te zien welke uitwerking besluiten hebben op het dagelijks werk van de ruim drieduizend medewerkers. Daarom zal ik bij de medezeggenschappen die mij hebben voorgedragen, regelmatig mijn oor te luister leggen.’

Jolanda van Zanen
Jolanda van Zanen (foto links) is bestuurskundige bij Universiteit Twente en heeft gedurende de bijna twintig jaar van haar loopbaan ervaring opgedaan in grote, complexe organisaties. Op dit moment is ze bij de Royal BAM Group verantwoordelijk voor de Business Unit Energie en Water. Ze heeft ervaring op bedrijfskundige gebieden die relevant zijn voor Landstede Groep in de komende jaren. Zo weet ze de transitie te maken vanuit haar professionele context naar andere gebieden van de samenleving, en dus ook naar onderwijs en Landstede Groep.

Ze heeft (nog) geen specifieke toezichthoudende ervaring, maar is scherp en overtuigend in wat de rol van toezichthouder inhoudt en hoe ze daarin van betekenis kan zijn: ‘In het bedrijfsleven waarin ik opereer, is er een goede balans tussen visie en de dagelijks praktijk om goede resultaten te behalen. En om verbeteringen handen en voeten te geven, ze werkbaar te maken. Analyses van marktontwikkelingen, personeelsbeleid en werkprocessen, zijn daarbij een belangrijke basis. Met mijn opleiding, de brede ervaring in een commerciële omgeving en mijn open houding, ben ik zeker van toegevoegde waarde voor Landstede Groep en de Raad van Toezicht in het bijzonder.’

Vertrek
Breun Breunissen en Rieke de Vlieger zijn op 1 september 2013 aangetreden als nieuwe leden van de raad. Nu, na acht jaar, nemen zij afscheid omdat hun maximale zittingsduur is bereikt. Breun nam op 1 januari 2015 de voorzittershamer over van Henk van der Sar.

Rieke heeft zich vanuit haar basis in het beroepsonderwijs onder andere gericht op de onderwijskwaliteit, specifiek die van het beroepsonderwijs. ‘Door onderwijs het verschil maken, dat is belangrijk. Doorlopende leerlijnen, stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen scholen is daarbij essentieel. We streven naar netwerken waar onze opleidingen, andere onderwijsinstellingen en het werkveld deel van uitmaken. Daarin hebben we belangrijke stappen gezet. We doen het samen.’

Breun heeft als ervaren toezichthouder en bestuurder de rol van voorzitter invulling gegeven. ‘Een goed bestuurder heeft recht op scherp toezicht’, zo vat hij zijn rol samen. ‘Waar we de afgelopen jaren onder andere mee bezig zijn geweest is dat de voordelen van de omvang van Landstede Groep zichtbaarder moesten worden, en dat is gelukt. Maar ook het blijven verbeteren van bijvoorbeeld de financiële armslag, huisvesting en personeelsbeleid, hebben we als belangrijk aangemerkt vanuit het standpunt dat het onderwijs ervan moet profiteren. De student en de leerling moet dat merken, het resultaat van bestuurlijke besluiten als een vooruitgang ervaren.’

Voorzitter
Sam Terpstra is vanaf 1 september de voorzitter van de RvT van Landstede Groep. Hij maakt sinds november 2017 deel uit van de RvT en heeft jarenlange ervaring in het uitoefenen van toezicht. Ook heeft hij ruime kennis van en ervaring binnen het onderwijs. Als bestuurder heeft Sam ervaring opgedaan binnen het voortgezet onderwijs en is hij bekend met het speelveld van het middelbaar beroepsonderwijs in de regio: ‘Bijdragen aan de versterking van de kwaliteit van ons onderwijs door steeds aandacht te vragen voor de kern van onze opdracht en oog te hebben voor onze maatschappelijke opdracht.’


Terug naar nieuws