‘Werken in het onderwijs, roeping, maar ook beroep’

08-10-2019, 15:04 | Lezersnieuws | Petronella

Vandaag zijn de leerlingen van het Morgen College in Harderwijk vrij, de docenten niet. Zij hebben een Landstede studiedag in Zwolle. Peter Heerschop trapte de studiedag af. “In het onderwijs werken is niet alleen een roeping, het is een beroep.”

Volgens Pfeifer zijn we geen goed rolmodel voor onze leerlingen zo lang wij overal een stempel opdrukken. “Probeer vanuit het perspectief van de ander naar de wereld te kijken. Alleen op die manier kun je de school worden waarin iedereen zichzelf kan zijn.”

Paul Kirschner, hoogleraar onderwijspsychologie, maakte korte metten met onder meer het begrip zelfregulatie. Van alle nieuwe onderwijssystemen, waarbij leerlingen veelal zelf verantwoordelijk worden gehouden voor hun leerproces, vindt hij iets. “Als leerlingen zelf leerdoelen stellen, hun eigen deadlines agenderen en zich daaraan houden en zelf kunnen bepalen hoeveel tijd ze nodig hebben om zich de lesstof eigen te maken, waarom hebben ze dan nog een docent nodig?” Kirschner zegt dat juist de docent de gereedschappen heeft om de leerlingen het bovenstaande te leren. Niet de leerling. “Die zit nog op school.” 

Bron: hetkontaktharderwijk.nl