Teamleden onderzoeksdocenten

Monique Hanekamp MEd

Na 16 jaar werkzaam te zijn geweest binnen de zorg is Monique in 2007, overgestapt naar het onderwijs. Als onervaren docent heeft zij, samen met drie collega’s het mbo Menso Alting in Zwolle opgebouwd tot een betekenisvolle mbo-opleiding Welzijn. In deze periode heeft zij ervaring en kennis van het mbo opgebouwd en heeft zij geleerd dat het op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen en in het diepe springen, kan leiden tot waardevolle nieuwe inzichten.

In 2019 heeft Monique de masteropleiding Learning and Innovation (KPZ) afgerond en is kort daarna bij de Landstede Groep begonnen als beleidsadviseur binnen het project Talentvol Ontwikkelen©. Een project waarin zij teams ondersteunt bij de vormgeving van eigentijds onderwijs. 

Binnen dit practoraat houdt zij zich bezig met het profiel van de mbo-docent in de toekomst. Als onderwijsadviseur houdt ze zich bezig met het uitvoeren van docentprofessionalisering binnen teams. Een waardevolle combinatie die beide rollen versterkt.

 

DocentonderzoekerProgrammalijn 1: Profiel van de docent in de toekomst.

Karin Messelink MA

Docentonderzoeker Programmalijn 2: Gemeenschap-pelijke taal en dialoog docentprofessionalisering

 

Karin Messelink is sinds 2012 werkzaam als docent bij het team Economie voor mbo Menso Alting Zwolle. Het afgelopen jaar heeft Karin de focus gelegd op de rol van onderzoek en professionalisering binnen de locatie mbo Menso Alting Zwolle. Tevens is zij coördinator van het internationale innovatieproject LessonStudy4VET waarbij ook onderzoek gedaan wordt naar Lesson Study binnen het mbo én is docentonderzoeker voor het practoraat Docentprofessionalisering binnen Landstede Groep.

Binnen het practoraat houdt Karin zich bezig met onderzoek naar de gemeenschappelijke taal rondom docentprofessionalisering en draagt graag bij aan het vormgeven en faciliteren van het gesprek over professionaliteit en professionele ontwikkeling.

Haar ambitie is om meer aandacht te krijgen voor de professionele ontwikkeling van de docent, zodat de docent zich op een passende manier optimaal professioneel kan ontwikkelen om zo bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs voor de mbo-student. 

Ceciel Korsmit MEd

Ceciel Korsmit is als docent en projectleider verbonden aan het team Gezond & Wel bij Landstede MBO Raalte. Na enkele jaren als verpleegkundige in de psychiatrie werkzaam te zijn geweest, is zij in 2001 overgestapt naar het onderwijs. Sinds 2007 werkt zij bij Landstede. Zij heeft zich binnen Landstede MBO verder ontwikkeld o.a. als coördinator van het Wijkzorglab, trainer in het Zorgtechnisch lab (Zorgtrainingscentrum Zwolle), curriculumontwerper niveau 2 opleidingen en keuzedelen. In 2019 heeft Ceciel de masteropleiding Learning and Innovation (Windesheim) afgerond. Met passie en een sterk geloof in de kracht van opleiden in hybride leeromgevingen op het grensvlak van beroepspraktijk en onderwijs leidt zij sinds 2019 de Sallandse Praktijkleerroute; een project waarbij Landstede MBO Raalte samenwerkt met 13 zorgorganisaties in Salland. Studenten en medewerkers worden vraag- en praktijkgericht opgeleid in of zo dicht mogelijk bij de beroepspraktijk. Accenten legt zij op verbinden, coachen van (hybride) docenten en andere betrokken boundary crossers.

Als docentonderzoeker doet Ceciel onderzoek naar het innoverend vermogen van de mbo-docent. Zij vindt het verbindend en praktijkgerichte aspect belangrijk; in dialoog met docenten en andere betrokkenen op het grensvlak van onderwijs en de beroepspraktijk. Samen met haar collega-onderzoekers wil zij bijdragen aan inzicht in hoe waardevol en leuk professionaliseren kan zijn voor eigen ontwikkeling, team- en organisatieontwikkeling. Ontwikkeling die bijdraagt aan de beroepspraktijk en bovenal het leren van de student. 

 

Docentonderzoeker Programmalijn 3: Innoverend vermogen van de mbo-docent.