Onderzoeksproject 

Professionele ontwikkeling van ervaren mbo-docenten (promotieonderzoek)


Dit beschrijvende longitudinaal onderzoek richt zich op: 

  • het in kaart brengen van formele en informele professionaliseringsactiviteiten van ervaren mbo-docenten (deelstudie 1);
  • de bijdrage van deze ondernomen professionaliseringsactiviteiten aan professionele ontwikkeling en de gepercipieerde verklaringen van de professionele ontwikkeling (deelstudie 2);
  • de ontwikkeling van beroepskennis van ervaren mbo-docenten (deelstudie 3);
  • en de verandering in professionaliseringsactiviteiten, beroepskennis en routines door de coronacrisis (deelstudie 4).

Onderzoeker: Marjanne Hagedoorn (Landstede Groep)
Co-promotor: dr. Maaike Koopman (Lectoraat Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht)
Promotor: Prof. dr. Elly de Bruijn (Open Universiteit en lector Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht)
Betrokken mbo-scholen: Landstede MBO, mbo Menso Alting Zwolle, Roc Aventus, Graafschap College, Summa College.

Looptijd: 2017-2024

Producten: 

Voor meer informatie over dit onderzoeksproject neem contact op met Marjanne Hagedoorn, mhagedoorn@landstedegroep.nl