Onderzoeksproject

Onderzoek binnen de Zwolse RAP


Onderzoek naar Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs regio Zwolle (RAP)
Het onderzoekprogramma van de RAP richt zich op de kwaliteit en de effectiviteit van de interventies in
het kader van personeelstekort in het onderwijs. De onderzoeksgroep bestaat uit onderzoekers verbonden aan drie lectoraten en het Practoraat Docentprofessionalisering. Er wordt onderzoek gedaan naar beroepsbeelden, professionaliseringsbehoeften en de verschillen daarin tussen de onderwijssectoren po, vo en mbo en loopbaanfasen.

Betrokken docentonderzoeker: Karlien Hunnersen (Landstede Groep)

Samenwerkingspartners: Hogeschool VIAA, Windesheim en Katholieke Pabo Zwolle

Looptijd: 2020-2022

Lees meer over het project op www.aanpaklerarentekort.nl 

Voor meer informatie over dit onderzoeksproject neem contact op met Karlien Hunnersen, khunnersen@landstede.nl