Onderzoeksproject

De docentonderzoeker in het mbo


Beroepsprofiel, rol en professionele ontwikkeling docentonderzoeker in het mbo (werktitel)
Het mbo moet en wil zich steeds sterker profileren als kennisgerichte organisatie. Dit is noodzakelijk om in de continue stroom van ontwikkelingen binnen het speelveld van het beroepsonderwijs kwalitatief en up-to-date onderwijs te kunnen verzorgen. Practoraten en andere onderzoeks- en kennisplatforms binnen het mbo hebben daar een belangrijke rol in. Zij verbinden onderzoek met beleid en onderwijspraktijk. Docentonderzoeker is een relatief nieuwe rol binnen het mbo. Docentonderzoekers hebben de taak om naast praktijkonderzoeker ook sterk de verbinder te zijn tussen de praktijk en onderzoek.

Dit een belangrijke schakelfunctie in de toekomst van het beroepsonderwijs. We hebben een gezamenlijk besef dat we als mbo-scholen, kennisnetwerken en onderzoeksplatforms moeten samenwerken om het beroepsprofiel en de rol van de docentonderzoeker nu en in de toekomst te bestendigen binnen het beroepsonderwijs en te professionaliseren. Met dit onderzoeksproject willen we een katalysator zijn voor de dialoog over de ontwikkeling van deze nieuwe rol binnen het mbo.

Betrokken onderzoeker: Marjanne Hagedoorn (Landstede Groep)

Samenwerkingspartners: dr. Patricia Brouwer (lectoraat Beroepsonderwijs en Lectoraat Werken in Onderwijs, Hogeschool Utrecht), Jantje Timmerman en Erica Wijnands (practoraat Samenwerkend leren, mbo Rijnland).

Looptijd: 2021-2022

Voor meer informatie over dit onderzoeksproject neem contact op met Marjanne Hagedoorn, mhagedoorn@landstedegroep.nl