Onderzoeksproject

Professionele ontwikkeling van docenten mbo & vo in de coronacrisis


Het Practoraat Docentprofessionalisering heeft, zowel binnen het vo als het mbo van Landstede Groep, onderzoek gedaan tijdens de eerste lockdown. Onderzocht zijn ondernomen leeractiviteiten, leeropbrengsten, de veranderende opvattingen over onderwijs en de rol van de docent en aspecten uit het onderwijs die docenten ook na de crisis zouden willen continueren. Het levert waardevolle inzichten op die richting kunnen geven aan docentprofessionalisering en de onderwijspraktijk. Deze zijn uitgewerkt in een rapportage en een infographic. Om de opbrengsten zo goed mogelijk te benutten binnen de teams, is er ook een aanvullende praktische gesprekstool ontwikkeld. Deze tool is ontwikkeld voor opleidingsteams (mbo en vo) en biedt een handvat om concreet aan de slag te gaan met eigentijdse docentprofessionalisering. Tevens daagt het uit om de eigen onderwijspraktijk binnen de opleiding te verbeteren.

Betrokken onderzoekers: Marjanne Hagedoorn en Monique Hanekamp (Landstede Groep)

Looptijd: 2020 (afgerond)

Producten:

Voor meer informatie over dit onderzoeksproject neem contact op met Monique Hanekamp, mhanekamp@landstedegroep.nl