Onderzoeksproject

Het docentschap in doorlopende leerroutes vo-mbo


Vanuit de bestuurlijke opdracht ‘Versterken vmbo-mbo’ (Landstede Groep, 2020) worden op dit moment binnen verschillende pilots (geïntegreerde) doorlopende leerroutes ontwikkeld. Gemeenschappelijke teams, met collega’s uit het vmbo en mbo, werken samen om jongeren zo drempelloos mogelijk toe te leiden tot een startkwalificatie. Het doel van de route en het samenwerken leidt tot een andere rol van de docent. Van belang is deze rol goed in beeld te krijgen en opgedane kennis mee te nemen bij ontwikkeling van andere routes binnen de bestuurlijke opdracht.

Doel van het onderzoek is meer inzicht te ontwikkelen in deze veranderende rol (denken en doen) van docenten binnen de context van de doorlopende leerroutes. Deze inzichten willen we verder benutten in de (door)ontwikkeling van opleidingsteams binnen doorlopende leerroutes.

Betrokken onderzoeker: Inge Korterink (Landstede Groep)

Samenwerkingspartners: Gerdien Martens en Janna Zijderveld (Landstede Groep)

Looptijd: 2021-2022

Voor meer informatie over dit onderzoeksproject neem contact op met Inge Korterink, ikorterink@landstedegroep.nl