Onderzoeksproject 

Sport- en beweegactiviteiten bij Landstede MBO

We weten allemaal dat bewegen belangrijk is. Toch zien we de laatste jaren dat jongeren juist steeds minder bewegen. De gevolgen hiervan zijn groot: er is meer obesitas, motorische vaardigheden nemen af en er is een toename van chronische ziektes en psychische klachten. Dat moet anders.

Het mbo kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Het mbo leidt studenten namelijk niet alleen op tot een beroep of voor een vervolgopleiding, maar ook tot volwaardig deelnemen aan de maatschappij en goed functioneren in hun beroep. Het onderdeel ‘Vitaal burgerschap’ speelt hierin een belangrijke rol. Het doel van ‘Vitaal burgerschap’ is dat studenten zich bewust worden van een gezonde leefstijl en keuzes kunnen maken en activiteiten kunnen ondernemen die hieraan bijdragen. Het gaat dus niet alleen om kennis van een gezonde leefstijl, maar daadwerkelijk om het aanleren van gezond gedrag. Ondanks dit doel worden sport- en beweegactiviteiten maar beperkt aangeboden. Er zijn bovendien enorme verschillen per locatie en opleiding. Veel teams willen wel, maar weten niet goed hoe.

Dit onderzoek richt zich op het sport- en beweegaanbod bij Landstede MBO en wil inzicht genereren in het huidige aanbod voor studenten, de perspectieven op sport en bewegen in het mbo en de manier waarop sport- en beweegaanbod kan worden ontwikkeld.

De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:

  1. Hoe worden sport- en beweegactiviteiten vormgegeven in de curricula van de mbo-opleidingen en hoe is
    sport en bewegen verankerd in het opleidingsplan?
  2. Welke percepties hebben onderwijsprofessionals en studenten op sport en bewegen binnen het mbo?
  3. Hoe kunnen mbo-opleidingen meer sport en bewegen in hun curriculum implementeren en op welke manier kan het Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen dit ondersteunen?

Voor dit onderzoek worden vragenlijsten afgenomen en gesprekken gevoerd met studenten en professionals van verschillende opleidingen binnen Landstede MBO.

Looptijd: Start 2022
Betrokken onderzoeker: Stijn Soeters (Landstede MBO)
Samenwerkingspartners: Alle opleidingen van Landstede MBO kunnen meedoen

Voor meer informatie over dit onderzoeksproject, neem contact op met Stijn Soeters, ssoeters@landstede.nl.