Directeur Ichthus College Kampen

Aanvang
01-07-2023
Benodigde opleiding
Academisch werk- en denkniveau.
Omvang functie
1 FTE
Sluitingsdatum
19 februari 2023
Benodigde ervaring
 Ervaring in imago en profilering vraagstukken  Vaardig in het managen van nieuwbouwprocessen
Locatie
Kampen
Reden van vacature
Vertrek van de directeur


Landstede Groep - Bestuursondersteuning en CvB
Zwolle
Landstede Groep is een onderwijsorganisatie met een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Wij hebben oog voor ieder mens en stimuleren de mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. We leggen actief verbinding en slaan een brug tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving. Met waarde(n)vol leren, leven en werken bekennen we kleur en geven we invulling aan onze maatschappelijke opdracht.
Ga naar de site

Over deze functie

Waar ga je werken?

Landstede Groep

De Landstede Groep biedt voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs aan. Het voortgezet onderwijs is gevestigd in Dronten, Harderwijk, Kampen, Ommen, Hardenberg, Dedemsvaart en Zwolle en omgeving. De scholen hebben allemaal op hun eigen manier een algemeen christelijke achtergrond. Het zijn scholen met karakter, die staan voor degelijk onderwijs. De leerlingen krijgen volop de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en worden zorgvuldig en met zorg op maat begeleid naar een diploma op hun eigen niveau.

Het unieke van Landstede Groep is tevens de samenwerking met Landstede MBO.

Waarde(n)vol leren leven, dat is de missie van Landstede Groep: “Liefde voor leren zit in ons DNA. Wij geloven dat de wereld beter en mooier wordt als mensen hun talenten ontwikkelen en anderen helpen dat ook te doen. Landstede Groep maakt een leven lang ontwikkelen mogelijk. De unieke samenstelling van onze onderwijsorganisatie biedt kansen voor persoonlijk onderwijs.” 

Er zijn vijf waarden die inspireren: 

 1. Willen ontwikkelen. 
 2. De ontmoeting zoeken. 
 3. Werken aan brede persoonsvorming. 
 4. Grenzen verleggen. 
 5. Betrokken zijn. 
   

In de strategienota 2019-2022 worden deze waarden toegelicht en gekoppeld aan een vijftal strategische beloften op het gebied van investeren in mensen, samenwerken en innovatie. Landstede Groep  investeert in de persoonlijke professionaliteitsontwikkeling van het leiderschap(traject) en het verder stroomlijnen van centrale processen door de serviceorganisatie. Als directeur van de Landstede Groep ben je samen met tien andere directeuren, het bestuur en de directeuren van het MBO verantwoordelijk voor de strategische koers van Landstede waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over aandachtsgebieden, rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast ben je voor de dagelijkse leiding en de begroting verantwoordelijk voor de school en leg je rechtstreeks verantwoording af aan het College van Bestuur. Landstede Groep streeft ernaar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen en werkt met en vanuit begrippen als leiderschap in verbinding, bezieling, moed en vertrouwen. 

Ichthus College Kampen

Het Ichthus College Kampen is een brede voortgezet onderwijs school van praktijkonderwijs tot gymnasium. Bij het Ichthus College Kampen wordt gewerkt vanuit christelijke identiteit aan het ontwikkelen van de talenten van leerlingen en medewerkers. De school gelooft dat ieder mens een unieke combinatie van talenten heeft gekregen en dat mensen leren door hun talenten actief in te zetten.

De school heeft twee locaties in Kampen. Op de locatie aan de Jan Ligthartstraat volgen ca. 1100 leerlingen hun lessen. De twee leerroutes die op deze locatie worden aangeboden zijn mavo- havo en de Academische route (vwo: atheneum en gymnasium). Het Ichthus College bouwt op deze plek letterlijk aan de toekomst! Een deel van de huidige schoolgebouwen aan de Jan Ligthartstraat is verouderd en wordt opnieuw opgebouwd en gerevitaliseerd. Ook wordt er een nieuwe sporthal gebouwd waar de lessen bewegingsonderwijs plaats gaan vinden tijdens de schooluren. De nieuwbouw van de Campus Ichthus College zal in 2023 starten. Het streven is dat de nieuwe school in gebruik genomen wordt in 2024 (voor start schooljaar 2024/2025). Het spreekt voor zich dat de nieuwe Campus mogelijkheden biedt om onderwijskundige ontwikkelingen ook in de fysieke omgeving vorm te geven.

Het VIA aan de Flevoweg waar het Ichthus College één schoolgebouw deelt met het Almere College. Het gebouw biedt in het totaal plek aan ca. 650 leerlingen. Het PRO met de Praktijkroute (Ichthus College) heeft ca. 100 leerlingen, het Ichthus vmbo ca. 350, het Almere College ca. 170 en het MBO 25. Dit moderne en ruime gebouw voor beroepsonderwijs biedt plek aan vmbo-basis en –kader-leerlingen, MBO-studenten en PROleerlingen. Op de locatie VIA ontwikkelt het Ichthus College eigentijds en aansprekend onderwijs voor BBL en KBL (Vakroute). De vernieuwingen binnen het VMBO zijn de uitdagingen van nu. Een prachtige gelegenheid voor docenten en leerlingen om gezamenlijk nieuwe kansen te creëren. De rode draad van het loopbaanleren is hierin leidend. Binnen een kleinschalige setting worden docenten veel kansen geboden om vorm te geven aan het onderwijs voor de nabije toekomst.

Informatie over de kwaliteit van de scholen is te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

De  vacature is ontstaan na het vertrek van de directeur in november 2022. Er is nu een interim directeur aangesteld die tot 1 juli a.s. beschikbaar is.

Wat ga je doen?

De opdracht

De directeur

 • Levert als teamspeler een actieve en inhoudelijke en strategische bijdrage aan het VO-beraad van de Landstede Groep; is enerzijds in staat om te denken in het belang van de Landstede Groep en dient anderzijds in staat te zijn het schoolbelang te behartigen.
 • Stimuleert en ondersteunt de ingezette koers en visie van de school en heeft  een eigen onderwijskundige visie die een bijdrage kan leveren aan het doorontwikkelen van de ingezette koers.
 • Onderkent het belang van de verschillende belanghebbenden in het onderwijs, zoals ouders en instanties binnen het PO en gemeenten, weet samen met de betreffende schoolleiders deze actoren actief bij het schoolproces te betrekken en ondersteunt en activeert een actieve medezeggenschap van personeel en ouders/leerlingen. Draagt zorg voor een goede verbinding binnen en tussen beide locaties.
 • Draagt  bij aan de gewenste kwaliteitsverbetering op het gebied van pedagogisch en didactisch handelen.
 • Heeft ervaring in het opbrengstgericht werken en is in staat de teams te begeleiden om daar waar nodig de opbrengsten te verbeteren.  Vooral de havo afdeling vraagt in dit kader aandacht.
 • Zet in op een duidelijke profilering van de school en beide locaties. 
 • Realiseert samen met de teams een sterkere gedragen gemeenschappelijke ambitie die zowel intern als extern herkenbaar en voelbaar is.
 • Is bedreven in het voeren van een professionele dialoog met als doel een meer professionele (leer)cultuur  tot stand te brengen die ook merkbaar en voelbaar is in de dagelijkse (les)praktijk, de samenwerking met elkaar en in het gedrag van allen in de school.
 • Leeft professioneel gedrag voor. Een coachende leiderschapsstijl past daarbij.
 • Heeft  aandacht voor de geplande nieuwbouw en daarbijhorende proces.
 • Vertegenwoordigt de school in regionale netwerken en samenwerkingsverbanden

Zorgt voor een goede samenwerking met de collega school Het Ichthus College in Dronten

Wat breng je mee?

Persoonlijkheidsprofiel

De directeur: 

 • Is zichtbaar en benaderbaar.
 • Is een verbindende en inspirerende teamspeler met een ontwikkelingsgerichte visie op onderwijs en kwaliteit en met oog voor (inbreng van) leerlingen en collega’s. 
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en draagt bij aan een goed imago van de school en de Landstede Groep. 
 • Is ambitieus ten aanzien van onderwijskwaliteit en innovaties. Durft te gaan staan voor (onderwijskundige, personele en financiële) doelen en afspraken en is daarop aanspreekbaar. 
 • Kan interne en externe belangen goed behartigen, heeft overzicht en focus. 
 • Is nieuwsgierig, geïnteresseerd en initiatiefrijk met een frisse blik naar buiten. 
 • Behoud rust en overzicht en komt tot resultaten. 
 • Is integer, empathisch en oprecht geïnteresseerd in de mensen met wie hij/zij samenwerkt.

Arbeidsvoorwaarden

Conform CAO VO

De sollicitatieprocedure

De procedure verloopt via Beteor. Op hun website staan de details omtremt de procedure. 


Solliciteren op de functie Directeur Ichthus College Kampen
Vul hier het sollicitatieformulier in

Velden gemarkeerd met (*) moeten verplicht ingevuld worden.


Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen