Directeur MBO

Aanvang
1 januari 2021
Benodigde opleiding
Academisch werk- en denkniveau
Omvang functie
40 uur per week
Sluitingsdatum
10 augustus 2020
Benodigde ervaring
Ruime ervaring als leidinggevende met verander management/ professionalisering in een grote, complexe (onderwijs)organisatie
Locatie
Zwolle


Bestuursondersteuning en CvB
Zwolle
Landstede Groep is een onderwijsorganisatie met een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Wij hebben oog voor ieder mens en stimuleren de mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. We leggen actief verbinding en slaan een brug tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving. Met waarde(n)vol leren, leven en werken bekennen we kleur en geven we invulling aan onze maatschappelijke opdracht.
Ga naar de site

Over deze functie

Waar ga je werken?

Als directeur MBO vorm je met 4 teamleiders de schoolleiding. Samen geef je leiding aan de opleidingen, verdeeld over 2 locaties. Dit wordt de organisatorische eenheid Zwolle C genoemd. Er volgen rond de 1.200 studenten onderwijs bij Zwolle C en er werken rond de 100 medewerkers (circa 62 FTE). Het onderwijs wordt aangeboden op 3 locaties die dicht bij elkaar liggen, te weten Fuchsiastraat, Assendorperdijk en Ossenkamp. Binnen de eenheid Zwolle C worden opleidingen verzorgd binnen 5 landschappen, namelijk:

 • Transport & Logistiek (uitvoeringslocatie namens Harderwijk)
 • Veilig & Beschermd
 • Vrij & Gastvrij
 • Handel & Commercie
 • Office & Management

Een directiesecretaresse ondersteunt de schoolleiding bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast ondersteunt een businesscontroller de schoolleiding op het vlak van financiën en bedrijfsvoering. De diensten Organisatieondersteuning, Onderwijsondersteuning en Administratieve ondersteuning van de Serviceorganisatie (SO) kunnen op aanvraag ondersteunen bij specifieke vraagstukken.

Samen met het College van Bestuur en 9 collega directeuren MBO vorm je het MBO Beraad. Dit collectief is (mede) verantwoordelijk voor het meerjaren bedrijfsvoeringbeleid en levert een inhoudelijke bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling en besluitvorming van de Landstede Groep. Samen met de directeuren van de overige organisatorische (VO/SO/BD) eenheden lever je een bijdrage aan het beleid van Landstede Groep als geheel. Dit vraagt van jou als directeur dat je de belangen van jouw eenheid weet te combineren met de belangen van de Landstede Groep in zijn geheel. Samen maak je de Landstede Groep sterker en dien je het grotere geheel. Als directeur leg je verantwoording af aan het College van Bestuur van Landstede Groep.

Organisatie
Landstede Groep biedt met ongeveer 2900 medewerkers voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs aan ruim 25.000 studenten op meer dan 40 vestigingen in de regio Gelderland, Overijssel en Flevoland. Landstede Groep is een financieel gezonde organisatie. Het middelbaar beroepsonderwijs van Landstede Groep biedt ruim 200 opleidingen op vier niveaus aan: van StartCollege tot en met mbo-niveau 4. Het kenmerk van de scholen is “goed onderwijs met veel persoonlijke aandacht”. Ook verzorgt Landstede Groep uiteenlopende opleidingen, cursussen, trainingen, workshops en maatwerktrajecten voor bedrijven, instellingen, gemeentes, instanties en volwassenen.

Meer informatie over Landstede Groep, Landstede MBO en beide locaties is te vinden op:
• https://landstedegroep.nl
• https://www.landstedembo.nl/
• https://www.landstedembo.nl/zwolle/fuchsiastraat-1/
• https://www.landstedembo.nl/zwolle/assendorperdijk-55/

De missie
De missie van Landstede Groep is waarde(n)vol leren leven. Liefde voor leren zit in het DNA. Ze geloven dat de wereld beter en mooier wordt als mensen hun talenten ontwikkelen en anderen helpen dat ook te doen. Landstede Groep maakt een leven lang ontwikkelen mogelijk. De unieke samenstelling van de onderwijsorganisatie biedt kansen voor persoonlijk onderwijs.

Landstede Groep werkt vanuit de volgende vijf waarden: “we willen ontwikkelen”, “we zoeken de ontmoeting”,  “we werken aan  brede persoonsvorming”, “we verleggen grenzen” en “we zijn betrokken”.
Landstede Groep doet de volgende vijf strategische beloften: “wij bieden persoonlijk onderwijs”, “wij investeren in medewerkers”, “wij geven aandacht aan zinnige vorming”, “wij leggen krachtige verbinding in de regio”, “wij innoveren en excelleren”.

Wat ga je doen?

De directeur:

 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aangeboden onderwijs, de bedrijfsvoering en de positionering van de opleidingen verdeeld over de twee locaties.
 • Realiseert een continu proces van verbetering en innovatie van het onderwijsbeleid en onderwijsaanbod.
 • Is verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van het meerjaren beleidsplan (schoolplan 2019-2022).
 • Vertegenwoordigt de eenheid in het maatschappelijk en politiek-maatschappelijk speelveld.
 • Ontwikkelt en onderhoudt als boegbeeld van de eenheid netwerken die de positie van de opleidingen versterken en het imago positief beïnvloeden.
 • Vertegenwoordigt de opleidingen en Landstede Groep naar externe overlegpartners in lokale, regionale of landelijke overlegorganen en samenwerkingsverbanden.

Belangrijke uitdagingen voor de directeur in de komende periode zijn:

 • Versterken van de verbinding naar buiten/relatiebeheer/netwerken.
 • Versterken van het economisch domein en het versterken van het opleidingenportfolio van de twee locaties.
 • Heroriëntatie economische domein in samenwerking met collega onderwijsinstellingen.
 • Samen met de teamleiders zorgen voor de doorontwikkeling van de schoolleiding.
 • Inspelen op ontwikkelingen in het werkveld, waaronder de ontwikkeling van de docent als coach.
 • Voortzetten van de in gang gezette verlaging van de kosten.
 • Mogelijke huisvestingsvraagstukken.

Wat breng je mee?

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring als leidinggevende met verander management/ professionalisering in een grote, complexe (onderwijs)organisatie.
 • Maatschappelijke antenne voor wat er speelt in onderwijsland.
 • Ervaring met het sturen op een solide bedrijfsvoering en zicht op financiën.
 • Ervaring met het opbouwen en onderhouden van relaties met externe partijen.
 • Kennis van project- en programmamanagement: een idee vormgeven in een project en het gestelde doel behalen.
 • Inzicht in maatschappelijke en markt ontwikkelingen en in staat zijn deze te vertalen naar het onderwijs.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Heeft een stijl van leidinggeven die past bij professionals: coachend, ruimte gevend, ondersteunend en enthousiasmerend.
 • Heeft een open manier van communiceren en kan goed luisteren.
 • Is analytisch en houdt overzicht.
 • Is representatief als boegbeeld naar omgeving en stakeholders en is een graag geziene samenwerkingspartner.
 • Is een sterke open persoonlijkheid met natuurlijk overwicht keuzes te maken en is creatief binnen.
 • Zorgt voor verbinding (binnen Landstede Groep en extern)

Competenties:

 • Leiderschap: Om effectief te beïnvloeden kun je wisselen in stijl en ben je in staat een zowel coachende als waar nodig resultaatgerichte stijl toe te passen; “loslaten waar kan, vastpakken waar moet, en stimuleren en faciliteren waar gewenst” . Als leider ben je toegankelijk en zichtbaar. Je ziet de kwaliteiten van mensen en je hebt het vermogen hen te motiveren in hun ontwikkeling. Je gelooft in hun kracht en autonomie.
 • Netwerker in de regio: Je bouwt aan een groot strategisch netwerk dat je in kunt zetten ten dienste van de opleidingen. Je maakt van nature makkelijk contact en bent sterk in het onderhouden van relaties. Je beweegt je soepel in het netwerk, bent alert op kansen voor de organisatie en zorgt voor (nieuwe) samenwerkingsverbanden en het bundelen van kwaliteiten, zowel met collega onderwijsinstellingen, spelers in het bedrijfsleven, buurgemeenten en maatschappelijke organisaties.
 • Communicatief sterk en besluitvaardig: Je hebt een open manier van communiceren en je zoekt de verbinding. Je geeft richting en perspectief en weet hier de teamleiders en andere belanghebbenden bij te betrekken en mee te nemen. Je hebt lef bij het maken van keuzes en bent koersvast in de uitvoer en naleving daarvan. Je bent daadkrachtig, duidelijk en in staat knopen door te hakken.
 • Creatief: Je ziet nieuwe kansen of oplossingen. Je bent inventief en soms kom je verrassend voor de dag met een nieuwe invalshoek voor een bepaald vraagstuk

Arbeidsvoorwaarden

Landstede Groep biedt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden op basis van de cao mbo. Het betreft een fulltime functie van 40 uur en een dienstverband voor een jaar (met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd). Daarnaast biedt Landstede Groep goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

De sollicitatieprocedure

Landstede Groep laat zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Door Aardoom & de Jong geselecteerde kandidaten gaan in gesprek met een benoemingscommissie, daarna volgt een matchingsgesprek met betrokkenen uit de scholen. De uitkomst van het matchingsgesprek is een advies aan het College van Bestuur.
Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, evenals een assessment.
Het gesprek met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op vrijdag 28 augustus. Het matchingsgesprek staat gepland op dinsdagochtend 1 september en het assessment op vrijdag 4 september.

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor maandag 10 augustus 2020 . Voor het verzenden van je sollicitatie kun je geen gebruik maken van onderstaande sollicitatiebutton maar dat is uitsluitend mogelijk via de website van Aardoom en de Jong. De voorselectiegesprekken bij Aardoom & de Jong zullen naar verwachting plaatsvinden in de weken 32-34.
Het streven is de procedure in september af te ronden. Vanaf januari 2020 neemt een interim-directeur de functie waar. Deze procedure is zodoende gericht op een reguliere vervangingsvraag.

Contactpersoon:
drs. Sylvia van de Wetering, e-mail: vandewetering@aardoomendejong.nl, telefoon: 06-50121291


Solliciteren op de functie Directeur MBO
Vul hier het sollicitatieformulier in

Velden gemarkeerd met (*) moeten verplicht ingevuld worden.


Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen