Directeur Morgen College

Aanvang
1 juli 2023 of zoveel eerder als mogelijk
Benodigde opleiding
Selectie-eisen  Academisch werk- en denkniveau.
Omvang functie
0,8 tot 1,0 FTE
Sluitingsdatum
29 januari 2023
Benodigde ervaring
Selectie-eisen  Integraal leidinggevende ervaring in het VO. Selectiewensen  Ervaring in het vmbo (zowel inhoudelijk als met doelgroep) en de doorgaande leerlijnen naar mbo  Vaardig in het managen van nieuwbouwprocessen
Locatie
Harderwijk
Reden van vacature
De vacature is ontstaan door het vertrek van de directeur.


Landstede Groep - Bestuursondersteuning en CvB
Zwolle
Landstede Groep is een onderwijsorganisatie met een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Wij hebben oog voor ieder mens en stimuleren de mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. We leggen actief verbinding en slaan een brug tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving. Met waarde(n)vol leren, leven en werken bekennen we kleur en geven we invulling aan onze maatschappelijke opdracht.
Ga naar de site

Over deze functie

Waar ga je werken?

Landstede Groep

De Landstede Groep biedt voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs aan. Het voortgezet onderwijs is gevestigd in Dronten, Harderwijk, Kampen, Ommen, Hardenberg, Dedemsvaart en Zwolle en omgeving. De scholen hebben allemaal op hun eigen manier een algemeen christelijke achtergrond. Het zijn scholen met karakter, die staan voor degelijk onderwijs. De leerlingen krijgen volop de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en worden zorgvuldig en met zorg op maat begeleid naar een diploma op hun eigen niveau.

Het unieke van Landstede Groep is tevens de samenwerking met Landstede MBO. Voor het Morgen College betekent dit dat in de geplande nieuwbouw beide scholen samenkomen.

Waarde(n)vol leren leven, dat is de missie van Landstede Groep: “Liefde voor leren zit in ons DNA. Wij geloven dat de wereld beter en mooier wordt als mensen hun talenten ontwikkelen en anderen helpen dat ook te doen. Landstede Groep maakt een leven lang ontwikkelen mogelijk. De unieke samenstelling van onze onderwijsorganisatie biedt kansen voor persoonlijk onderwijs.” 

Er zijn vijf waarden die inspireren: 

 1. Willen ontwikkelen. 
 2. De ontmoeting zoeken. 
 3. Werken aan brede persoonsvorming. 
 4. Grenzen verleggen. 
 5. Betrokken zijn. 
   

In de strategienota 2019-2022 worden deze waarden toegelicht en gekoppeld aan een vijftal strategische beloften op het gebied van investeren in mensen, samenwerken en innovatie. Landstede Groep investeert in de persoonlijke professionaliteitsontwikkeling van het leiderschap(traject) en het verder stroomlijnen van centrale processen door de serviceorganisatie. Als directeur van de Landstede Groep ben je samen met tien andere directeuren, het bestuur en de directeuren van het MBO verantwoordelijk voor de strategische koers van Landstede Groep waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over aandachtsgebieden, rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast ben je voor de dagelijkse leiding en de begroting verantwoordelijk voor de school en leg je rechtstreeks verantwoording af aan het College van Bestuur. Landstede Groep streeft ernaar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen en werkt met en vanuit begrippen als leiderschap in verbinding, bezieling, moed en vertrouwen. 

Morgen College

Het Morgen College is een VMBO school in Harderwijk. Het is een persoonlijke school waar voor de leerlingen een stap extra wordt gezet.

Er worden voorbereidingen getroffen om medio 2024 een nieuw schoolgebouw te betrekken. In het nieuwe gebouw is naast VMBO ook MBO, TechniekAcademie en het StartCollege (VAVO, Entree,

ISK en Volwasseneducatie) gehuisvest. Hierdoor ontstaan unieke kansen om innovatief onderwijs te creëren dat bijdraagt aan de ontplooiing van jongeren en tegelijkertijd inspeelt op de toekomstige vraag in de arbeidsmarkt.

De afgelopen jaren is er een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld “Leren op Maat”. In dit concept starten de collega’s iedere werkdag in een scrum, zien de mentoren de mentorleerlingen iedere dag en kunnen leerlingen voor een deel eigen keuzes maken als het gaat om de lessen die zij willen volgen. Dit concept is toe aan een verdere professionalisering met als doel om de leerlingen nog meer eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces.

Het Morgen College is een christelijke school. Dat is te merken aan het moment van bezinning met de leerlingen in het eerste lesuur en aan de viering van de christelijke feesten. Tegelijkertijd wordt gehecht aan het geloof dat vooral op een christelijke school iedereen welkom is. Oprechte interesse in de ander en respect voor elkaars levensstijl en overtuiging is daarbij het uitgangspunt.

Op het Morgen College worden de leerlingen zoveel mogelijk in contact gebracht met leersituaties die buiten school liggen. Er zijn goede contacten met het bedrijfsleven. In de onderbouw worden leerlingen hierop voorbereid voor met het programma “Talent in Zicht”. In de bovenbouw van de theoretische leerweg is een start gemaakt met de nieuwe leerweg. Hierin wordt de verbinding gemaakt met het MBO en VAVO om zo toe te werken naar het MBO of via de beroepshavo naar het HBO. Er werken circa 80 medewerkers op het Morgen College.

De vacature is ontstaan door het vertrek van de directeur in november 2022, er is nu een interim-directeur aangesteld tot en met de meivakantie 2023.

Informatie over de kwaliteit van de scholen is te vinden op www.scholenopdekaart.nl.  

Wat ga je doen?

De opdracht

De directeur: 

 • Levert als teamspeler een actieve en inhoudelijke en strategische bijdrage aan het VO-beraad van de Landstede Groep; is enerzijds in staat om te denken in het belang van de Landstede Groep en dient anderzijds in staat te zijn het schoolbelang te behartigen.
 • Zet in op een duidelijke profilering van het vmbo-brede onderwijs in Harderwijk. Ziet het betrekken van de nieuwbouw samen met het MBO, de TechniekAcademie en het StartCollege als kans om het vmbo (opnieuw) op de kaart te zetten in de stad en regio.
 • Stimuleert en ondersteunt de ingezette onderwijsontwikkelingen op het gebied van vmbo-breed onderwijs (in samenwerking met het bedrijfsleven/beroepenveld en verbinding/netwerk in de regio), versterken van de doorgaande leerlijnen vmbo-mbo.
 • Draagt bij aan de teamontwikkeling van het samengekomen team van De Sypel (basis/kader) en Westeinde( tl) tot één vmbo team, ook in aanloop naar de nieuwbouw.
 • De volgende onderwerpen vragen de komende periode daarbij tevens aandacht:
  • De doorontwikkeling van het Vavo.                          
  • De vertegenwoordiging van het Morgencollege in het samenwerkingsverband STO.
  • Het doorontwikkelen van de onderwijsvisie Harderwijk voor het VMBO en daarbij de vormgeving en inrichting van een uniek gebouw voor VMBO, MBO en de techniek academie, in samenwerking met de MBO directeuren.
  • Sparringpartner zijn voor de collega MBO directeuren in het directie overleg Harderwijk.
  • Strategisch samenspel met collega VO besturen, met name richting gemeente
  • Strategische herpositionering ten opzichte van de trek die er is naar omliggende gemeenten.

Wat breng je mee?

Persoonlijkheidsprofiel 

De directeur: 

 • Is een verbinder, een inspirerende teamspeler met een ontwikkelingsgerichte visie op onderwijs en kwaliteit en met oog voor (inbreng van) leerlingen en collega’s. 
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en draagt bij aan een goed imago van de school en de Landstede Groep. 
 • Is ambitieus ten aanzien van onderwijskwaliteit en innovaties. Durft te gaan staan voor (onderwijskundige, personele en financiële) doelen en afspraken en is daarop aanspreekbaar. 
 • Kan interne en externe belangen goed behartigen, heeft overzicht en focus. 
 • Is nieuwsgierig, geïnteresseerd en initiatiefrijk met een frisse blik naar buiten. 
 • Koersvast en daadkrachtig, durft knopen door te hakken.
 • Iemand die humor brengt en dit belangrijk vindt.

  

Arbeidsvoorwaarden

Conform COA VO.

De sollicitatieprocedure

De procedure verloopt via Beteor. Op hun website staan de details omtremt de procedure. 


Solliciteren op de functie Directeur Morgen College
Vul hier het sollicitatieformulier in

Velden gemarkeerd met (*) moeten verplicht ingevuld worden.


Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen