Directeur VO School - Thomas a Kempis College

Aanvang
1 juli 2024
Benodigde opleiding
WO-Niveau
Omvang functie
1 FTE
Sluitingsdatum
04 maart 2024
Einddatum
30 juni 2025
Locatie
Thomas a Kempis College


Landstede Groep - Bestuursondersteuning en CvB
Zwolle
Landstede Groep is een onderwijsorganisatie met een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Wij hebben oog voor ieder mens en stimuleren de mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. We leggen actief verbinding en slaan een brug tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving. Met waarde(n)vol leren, leven en werken bekennen we kleur en geven we invulling aan onze maatschappelijke opdracht.
Ga naar de site

Over deze functie

Waar ga je werken?

In het prachtige Zwolle, hoofdstad van Overijssel, bevindt zich het Thomas a Kempis, een eenheid met twee scholen: Thomas a Kempis College en JenaXL. De scholen hebben samen ca 1.450 leerlingen. Landstede Groep zoekt voor het Thomas a Kempis een verbindende en dienende directeur, die affiniteit heeft met het Jenaplan onderwijs.

Het Thomas a Kempis College is een brede scholengemeenschap in Zwolle en biedt gymnasium, atheneum, havo en vmbo-tl. Het is één van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland, aangesloten bij EVOT (voorheen Stichting LOOT). JenaXL, opgericht in 2009, is een middelbare school in Zwolle waar leerlingen les krijgen volgens het jenaplanonderwijs. Leerlingen kunnen op deze school de richtingen vwo, havo en vmbo-theoretisch of kader volgen.

De schoolleiding van het Thomas a Kempis bestaat uit de directeur en vijf teamleiders die integraal verantwoordelijk zijn voor de school. Drie teamleiders zijn verbonden aan het Thomas a Kempis en twee aan JenaXL De directeur legt verantwoording af aan het College van Bestuur van Landstede Groep. Het Thomas a Kempis heeft zo’n 1.450 leerlingen en ruim 120 medewerkers.

Het Thomas a Kempis is onderdeel van Landstede Groep, dat voortgezet onderwijs biedt in Dronten, Harderwijk, Kampen, Ommen, Hardenberg, Dedemsvaart en Zwolle en omgeving via 19 scholen. De scholen hebben hun eigen identiteit. Daarnaast biedt Landstede Groep met vier merken middelbare beroepsopleidingen aan op vele verschillende locaties in Gelderland, Overijssel en Flevoland. Landstede heeft een college van bestuur met twee bestuurders.

Wat ga je doen?

Als directeur van het Thomas a Kempis geef je integraal leiding aan een grotere complexere eenheid, met meerdere onderwijssoorten. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het meerjarenbeleid, de onderwijskwaliteit, de bedrijfsvoering, de positionering van de eenheid en voor het meerjarenbeleid bedrijfsvoering op stichtingsniveau. Met het directeurencollectief zet je je in voor de strategische beleidsontwikkeling en besluitvorming. 

Taken directeur

 • Algehele leiding, organisatie en coördinatie van het Thomas a Kempis;
 • Strategie- en beleidsontwikkeling, je fungeert in opdracht van het directieberaad of College van Bestuur als opdrachtnemer en/of gedelegeerd opdrachtgever van Landstede Groep;
 • Rapportage en verantwoording, waaronder een goede, regelmatige informatievoorziening aan het College van Bestuur, tijdige en adequate rapportage en verantwoording van het gevoerde beleid en verantwoording afleggen in een publiek jaarverslag per eenheid en in een gezamenlijk jaarverslag per stichting;
 • Externe afstemming en vertegenwoordiging van de eenheid, stichting of Landstede Groep naar externe overlegpartners;
 • Vertegenwoordiging van het College van Bestuur naar interne overlegpartners;
 • Behartiging van de belangen van Landstede Groep, adviseren en/of vertegenwoordigen van het College van Bestuur in een complex maatschappelijk en politiek-bestuurlijk speelveld.

Wat breng je mee?

 • brede theoretische kennis van het onderwijs en diepgaand inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen van het onderwijs in het algemeen en VO in het bijzonder;
 • kennis van de organisatie van onderwijskundige processen, bedrijfsvoering, organisatiekunde, veranderkunde, normen en kwaliteitsstandaarden;
 • theoretische kennis van strategisch project- en programmamanagement en vaardig in het toepassen daarvan;
 • inzicht in taak en werkwijze van Landstede Groep.
 • vaardigheid in het ontwikkelen van meerjarenbeleid voor de eigen eenheid en in samenwerking met collega-directeuren voor een groter geheel;
 • vaardig in het sturen en inrichten van strategisch complexe Landstede Groep-brede projecten en/of programma’s;
 • vaardig in het leiding geven aan professionals in een veranderende omgeving;
 • vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen;
 • vaardig in het ontwikkelen, onderhandelen, afstemmen, uitdragen en verdedigen van onderwijs)beleid in een complex maatschappelijk en politiek-bestuurlijk speelveld

De directeur heeft naast de hierboven gevraagde kennis en vaardigheden:

 • ervaring als eindverantwoordelijk leidinggevende in het onderwijs,
 • onderwijskundig gedreven leiderschap; je maakt de aanwezige visie zichtbaar en draagt die met verve uit;
 • ervaring met het borgen van ingezette veranderingen;
 • ervaring met de aansturing van positionering van de school en de werving;
 • financieel inzicht en je overziet hierbij de impact van besluiten;
 • ervaring met bedrijfsvoering, zoals formatie;
 • de strategische en analytische vaardigheden om op verschillende niveaus te kunnen schakelen;
 • de moed om out of the box te denken en te handelen;
 • omgevingssensitiviteit, je speelt in op lokaal-regionale situaties; je weet eigen schoolbelangen af te wegen tegen die van andere scholen, je zoekt samenwerking waar het kan.

Bij voorkeur wil Landstede Groep een kandidaat uit een van de provincies Gelderland, Drenthe of Overijssel aanstellen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij deze mooie functie hoort een salaris volgens schaal 14 van de CAO MBO en mogelijkheden om door te groeien. De werktijdfactor is 1.0 fte. Na een tijdelijke aanstelling van een jaar krijg je bij goed functioneren een vaste aanstelling. We willen namelijk graag dat je voor langere tijd blijft. Je start op 1 juli 2024.

De sollicitatieprocedure

Landstede Groep laat zich in deze procedure begeleiden door  Pieter Corée, associate partner onderwijs bij Pool Management & Organisatie, zusterbureau van Versteege Search. Voor meer informatie over de procedure kun je contact met hem opnemen op nummer 06 54 90 60 02.

Belangstellenden kunnen op www.versteege-search.nl een digitaal informatiepakket downloaden. In dit pakket zijn relevante (beleids-)documenten van Landstede Groep/Thomas a Kempis opgenomen, de profielschets en de planning.

Overige informatie over Landstede Groep is te vinden op: www.landstedegroep.nl en over de school op www.thomasakempis.nl en www.jenaxl.nl.


Solliciteren op de functie Directeur VO School - Thomas a Kempis College
Vul hier het sollicitatieformulier in

Velden gemarkeerd met (*) moeten verplicht ingevuld worden.


Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen