Gedragswetenschapper ISK Harderwijk

Aanvang
z.s.m.
Benodigde opleiding
WO opleiding
Omvang functie
0,4 - 0,6 fte
Sluitingsdatum
05 februari 2023
Einddatum
tijdelijk met uitzicht op vaste aanstelling
Benodigde ervaring
Ervaring in handelingsgerichte diagnostiek van opvoedings- en onderwijssituaties, de fasen in het diagnostisch proces en de diagnostische methoden en middelen; kennis van diverse behandelmethodieken die inzetbaar zijn binnen de onderwijssetting;
Locatie
Harderwijk
Reden van vacature
vertrek collega


StartCollege
Harderwijk Raalte Zwolle
Het StartCollege is een school waarbij we door middel van gepersonaliseerd onderwijs de positie van jongeren en (jong)volwassenen met een afstand tot het onderwijs, de arbeidsmarkt en de maatschappij versterken. Ook bieden we onderwijs aan anderstaligen en hoogopgeleiden die werken aan een nieuwe stap in hun loopbaan. Het StartCollege is onderdeel van Landstede Groep.
Ga naar de site

Over deze functie

Waar ga je werken?

De Internationale Schakel Klas Harderwijk (ISK) is een bruisende school voor nieuwkomers tussen de 12-18 jaar in de regio Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Zeewolde, Ermelo en Putten. De school heeft een hoofdvestiging in Harderwijk met 3 dependances (in Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek). 
De ISK richt zich - naast het leren van de Nederlandse taal - op het klaarstomen van de leerlingen om te participeren in de maatschappij 
en hen voor te bereiden om te schakelen met het regulier onderwijs.

Het ISK-team is een enthousiast, betrokken, passievol en sociaal team. 

Wat ga je doen?

We zoeken een enthousiaste en cultuursensitieve orthopedagoog die fungeert als expert op het gebied van gedrags- en leerproblematiek van onze leerlingen. Je begeleidt leerlingen met complexe ondersteuningsvragen en neemt zelfstandig testen en onderzoeken af. Je adviseert leerlingen, ouders en collega’s over passende interventies, zowel op leerling- als op organisatieniveau. 

Je verricht handelingsgericht diagnostische werkzaamheden ten behoeve van het in beeld brengen van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Je observeert het gedrag en doet psychodidactisch en/of orthodidactisch onderzoek naar de oorzaken van problematische opvoedings- en onderwijssituaties, gericht op advisering, begeleiding, advies tot behandeling en evaluatie.
Je stelt handelingsgerichte adviezen op en schrijft een behandelplan indien nodig. Hierover ga je ook in gesprek met en geef je advies aan onze leerlingen, de ouders/verzorgers en de docenten. Indien nodig, leg je contact met hulpverleningsinstanties in verband met behandeling of doorverwijzing. Daarnaast verricht je onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Het coachen/adviseren van docenten met betrekking tot pedagogisch en didactisch handelen, klassenklimaat, etc.;
 • Het opstellen en bijwerken van behandelplannen van leerlingen met leerachterstanden;
 • Het aanvragen van LWOO/PRO beschikkingen t.b.v. de uitstroom;
 • Het aanvragen van Toelaatbaarheidsverklaringen bij st. Leerlingenzorg t.b.v. uitstroom naar speciaal onderwijs.
 • Je werkt nauw samen met de ondersteuningscoördinator

Wat breng je mee?

Wij zoeken een gedragswetenschapper die:

 • cultuursensitief is
 • flexibel is en om kan gaan met de hectiek die past bij een groeiende ISK
 • ervaring heeft in het (speciaal) onderwijs
 • intelligentieonderzoeken en psycho-diagnostisch onderzoek kan doen
 • de docent kan adviseren over pedagogische aanpak en didactische ondersteuning
 • actief deelneemt aan multidisciplinaire overleggen
 • nauw kan samenwerken met de zorgcoördinator    
 • leerlingen individueel en in groepsverband kan observeren
 • kan ondersteunen in het tot stand komen van de schooladviezen voor schoolverlaters 
 • onderbouwingen kan schrijven bij verwijzingen naar andere onderwijsplekken
 • contacten kan onderhouden met andere netwerkpartners

Arbeidsvoorwaarden

CAO MBO 

De sollicitatieprocedure

Voor vragen over deze vacature kun je mailen naar Ingrid Rietveld: irietveld@landstede.nl

Je motivatiebrief en CV ontvangen wij graag via onderstaande sollicitatiebutton voor 6 februari 2023. Je kunt je brief richten aan mevrouw I. Rietveld.

Deze vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.


Solliciteren op de functie Gedragswetenschapper ISK Harderwijk
Vul hier het sollicitatieformulier in

Velden gemarkeerd met (*) moeten verplicht ingevuld worden.


Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen