Teamleider VWO

Aanvang
z.s.m.
Benodigde opleiding
Minimaal hbo werk- en denkniveau en de bereidheid tot verdere scholing en/of professionalisering. Een lesbevoegdheid of aantoonbare pedagogisch-didactische scholing en een afgeronde opleiding als teamleider of bereid zijn deze te volgen.
Omvang functie
0,8 – 1,0 fte
Sluitingsdatum
04 oktober 2023
Benodigde ervaring
Ervaring in een leidinggevende functie in het onderwijs en bij voorkeur in het vwo en de bovenbouw is een pré. Het is wenselijk wanneer je aantoonbare kennis en ervaring met verandertrajecten, schoolontwikkeling en het werken in een team gecentreerde arbeidsorganisatie meebrengt,
Locatie
Hardenberg


Vechtdal College
Hardenberg
Het Vechtdal College Hardenberg is een school waar de leerling centraal staat, waar leerlingen uit de verre omtrek naar toe komen. Een plek van betekenis. Het onderwijs is gericht op de ontwikkeling van de talenten van de leerlingen. Het leerklimaat is veilig; leerlingen worden gekend en gezien.
Ga naar de site

Over deze functie

Waar ga je werken?

Haal meer uit jezelf

Het Vechtdal College is een brede scholengemeenschap van vmbo-basis tot en met gymnasium. Bij het Vechtdal College Hardenberg staat de aandacht voor iedere leerling centraal. Met ruim 220 medewerkers zijn we een leef- en leergemeenschap midden in de samenleving. Persoonlijke aandacht, wederzijds respect en geloof in ieders talent nemen er een belangrijke plaats in. We leren van en met elkaar. Zo komt iedereen tot zijn recht en kan ieder het beste uit zichzelf halen. De christelijke waarden en normen inspireren ons om op deze wijze een school te zijn. We stimuleren elkaar om het beste uit onszelf te halen. Samen werken we volop vanuit onze bezieling.

Onze mooie school

Onze school heeft als motto: Haal meer uit jezelf. Om dit motto te realiseren in de praktijk van iedere dag is er door alle collega’s in samenspraak met leerlingen en ouders nagedacht over de vormgeving van ons onderwijs. Daaruit is ons huidige onderwijsconcept ontstaan, waarin het groeiende eigenaarschap van de leerling en zoveel mogelijke keuzevrijheid centraal staan. De coach en de leraar vervullen een meer begeleidende en stimulerende rol.

Leren en ontwikkelen ontstaat door het creëren van verbinding met onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat wij onze leerlingen zien. Het bieden van maatwerk is hierin belangrijk om alle leerlingen te kunnen laten leren vanuit hun eigen zone van naaste ontwikkeling.  

Wij willen het eigenaarschap van leerlingen tijdens hun schoolloopbaan ontwikkelen en vergroten. Wij doen dit vanuit vertrouwen en begeleiden onze leerlingen in het gekozen pad. Het leren en ontwikkelen van onze leerlingen staat centraal. 

Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat we dichtbij de leerling staan. We werken daarom in kleine onderwijsteams van 7 leraren die de ontwikkeling van een kind volgen. Dit doen we samen! De onderwijsteams dragen de collectieve verantwoordelijkheid voor de gehele ontwikkeling van hun leerlingen. De onderwijsteams kunnen daarbij keuzes maken in het onderwijsleerproces van hun leerlingen zodat deze nog beter aansluit bij wat hun leerlingen nodig hebben.

Dit huidige onderwijsconcept en het werken in onderwijsteams krijgt ook steeds meer vorm in het vwo en wordt in de komende jaren verder uitgevoerd. Er is aandacht voor de doorgaande leerlijn van de eerste leerjaar tot en met de examenklas. Ook is er een goede verbinding met de basisscholen.

Daarbij is onze school een Begaafdheidsprofielschool. Onze laatste ontwikkeling op dit gebied is het creëren van een klas voor onze hoogbegaafde leerlingen die net iets anders nodig hebben dan dat het reguliere onderwijs kan bieden. Alle onderwijsteams in het vwo zijn uitgebreid geschoold op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

Het vwo bestaat uit vier onderwijsteams. Ze zijn te kenmerken als betrokken, (pro-)actief, hecht, en sociaal en zetten zich graag als collectief in voor de leerling.

Wat ga je doen?

Als teamleider ben je onderdeel van de schoolleiding van 4 teamleiders en een directeur. De schoolleiding werkt vanuit collectieve verantwoordelijkheid waarbij jouw aandachtsgebied het vwo is. Je werkt nauw samen met andere teamleiders en geeft met hen richting aan het veranderproces waarin onze school zich bevindt.

De teamleider geeft leiding aan vier onderwijsteams in het vwo, onder- en bovenbouw. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een specifieke en schoolbrede portefeuille. Als lid van de schoolleiding draag je samen met de overige drie teamleiders en de directeur verantwoordelijkheid voor de gehele school. De teamleider legt verantwoording af aan de directeur van het Vechtdal College Hardenberg.

Richting geven en ondersteunen leraren

De teamleider richt zich in het bijzonder op het richting geven, verder vorm geven en versterken van de onderwijsteams. Dit doet de teamleider vanuit nabij leiderschap. Je geeft de teamleden de ruimte om zelf vorm en inhoud te geven aan de ingezette koers en blijft in de buurt om daar waar nodig te ondersteunen. Ook hierbij geldt, je probeert het beste uit medewerkers te halen ten dienste van de leerling. We verwachten dat uitgaan van vertrouwen de basis is. Dat teamleden richting, ruimte en verantwoordelijkheid krijgen en kunnen nemen. Je hebt verwachtingen van collega’s, communiceert die duidelijk en geeft op respectvolle wijze feedback.

Zichtbaar en aanspreekbaar

Terwijl jij je als teamleider steeds inzet voor eerder vermelde ontwikkelingen en thema’s, sta je ook met beide benen op de grond in onze leef- en leergemeenschap. Je bent zichtbaar en merkbaar aanwezig.

Wat breng je mee?

Hart voor de leerling

Onze nieuwe teamleider heeft een groot hart voor de leerlingen en het onderwijs in het vwo, dat kan niet anders. Bij het vwo is de affiniteit met meer- en hoogbegaafde leerlingen zeer merkbaar. Je bent een voorstander van maatwerk voor alle leerlingen. Je hebt een visie op het onderwijs en je herkent je in het onderwijsconcept waar onze school voor staat. Je gebruikt een positieve instelling en humor om dingen voor elkaar te krijgen.

Christelijke identiteit

Je onderschrijft de open Christelijke identiteit van de school en dit maak je kenbaar in de sollicitatieprocedure.

Creatieve denker en uitvoerder

Binnen de schoolleiding en je teams ben jij iemand met de bruisende ideeën. Je kunt hierin mensen inspireren en meenemen. Ook ben jij degene die de focus legt op het daadwerkelijk realiseren van voornemens. Je krijgt zaken gedaan en vergeet hierbij de evaluatie niet.

Communicatieve vaardigheden

Je bent toegankelijk voor medewerkers, leerlingen en ouders. Je kunt goed luisteren en laat mensen ervaren dat ze gehoord worden. Je geeft en ontvangt op respectvolle wijze opbouwende en resultaatgerichte feedback (reflectief). Tegelijkertijd kun je beleid helder uitdragen en duidelijk maken wat je van anderen verwacht. Je bent besluitvaardig, oprecht, integer en respectvol.

Leiderschap

Je bent een nabije leider en (h)erkent de professionele rol van de leraar in de school. Bij voorkeur neem jij ervaring mee met leidinggeven aan teams en heb jij de nodige kennis van teamvorming en veranderprocessen.  

Jij weet teams te laten groeien in teamvolwassenheid en ondersteunt, faciliteert en stuurt waar nodig. Dit zonder eigenaarschap en verantwoordelijkheid weg te halen bij de onderwijsteams. Je hebt groot vertrouwen in de professionaliteit van de leraren in de teams, begrijpt de context waarin je werkt en weet wat jouw verantwoordelijkheid en waar jouw ruimte ligt.

Je weet op het juiste moment de juiste mensen in een proces te betrekken. Je hebt empathisch en verbindend vermogen.

Leidinggeven aan veranderingen

Je hebt een actieve rol bij het realiseren van ons huidige onderwijsconcept en organisatievorm, hebt kennis van veranderprocessen en kunt collega’s stimuleren om de collectieve verantwoordelijkheid en teamontwikkeling stap voor stap verder te laten ontwikkelen. Je overziet de reikwijdte van de ontwikkelingen binnen het onderwijsconcept en organisatievorm. Je werkt vastberaden, planmatig en resultaatgericht toe naar het realiseren van onze doelen. Je  weet de belangen van de teams en het grote geheel op een juiste wijze in balans te brengen.

Arbeidsvoorwaarden

  • 0,8 tot 1 FTE
  • Arbeidsovereenkomst voor een jaar met intentie om te zetten in een vaste overeenkomst.
  • Teamleider D, schaal 12 CAO VO
  • CAO-VO
  • Eindejaarsuitkering 8,33%
  • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals eigen werkruimte, mobiele telefoon, laptop, scholingsfaciliteiten en volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

De sollicitatieprocedure

Wil je meer Informatie over de vacature neem dan contact op met Jos te Marvelde, directeur, via jtemarvelde@vechtdalcollege.nl of 0523-281428.
Enthousiast om te solliciteren? Dan nodigen we je van harte uit om in een door jou gekozen vorm aan ons te laten horen waarom jij de geschikte kandidaat bent voor deze gave functie! Uiteraard mag een toelichting inzake werkervaring en opleiding hierin niet ontbreken. 
Voor deze vacature kun je geen gebruik maken van onderstaande sollicitatiebutton maar kun je je sollicitatie uiterlijk
woensdag 4 oktober 2023 sturen naar hrmadministratie@vechtdalcollege.nl.
 

Voor de agenda is het goed rekening te houden met de volgende data:

  • Sluitingsdatum vacature:                                            woensdag 4 oktober
  • Eerste gesprek met sollicitatiecommissie:                 dinsdag 10 oktober
  • Tweede gesprek met matchingscommissie:              vrijdag 13 oktober
  • Ontwikkelassessment:                                               dinsdag 17 oktober

Overige info: het Vechtdal College is onderdeel van de Landstede Groep. Deze vacature is zowel intern binnen Landstede Groep als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.


Solliciteren op de functie Teamleider VWO
Vul hier het sollicitatieformulier in

Velden gemarkeerd met (*) moeten verplicht ingevuld worden.


Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen