twee vacatures als lid examencommissie mbo voor DEC2

Aanvang
zo spoedig mogelijk
Benodigde opleiding
hbo
Omvang functie
0,2 per examencommissielid
Sluitingsdatum
01 september 2022
Einddatum
benoemingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid van een verlenging met een tweede termijn
Benodigde ervaring
Aantoonbare ervaring met kwaliteitstaken op het gebied van examinering binnen het resultaatgebied Kwaliteit.
Locatie
Zwolle m.b.t. vergaderen, werkzaamheden kunnen wisselen per locatie


Landstede Groep - Dienst Onderwijsondersteuning
Zwolle
Landstede Groep is een onderwijsorganisatie met een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Wij hebben oog voor ieder mens en stimuleren de mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. We leggen actief verbinding en slaan een brug tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving. Met waarde(n)vol leren, leven en werken bekennen we kleur en geven we invulling aan onze maatschappelijke opdracht.
Ga naar de site

Over deze functie

Waar ga je werken?

Beide vacatures zijn vrijgekomen in DEC2 waar de landschappen Onderwijs & Opvoeding en Gezond & Wel onder vallen. Als lid van de examencommissies mbo werk je in een van de examencommissies (DEC’s) vanuit een onafhankelijke rol. Samen met de andere DEC-leden, de secretaris en de voorzitter ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de examinering van de mbo-opleidingen van de betreffende landschappen. Dat betekent dat je zicht hebt op de wijze waarop zij de examinering verantwoorden, inrichten en uitvoeren. Daarnaast heb je thema-overleggen met collega’s van andere DEC’s.

Reacties uit alle landschappen maar bij voorkeur uit O&O en G&W zijn welkom.

Wat ga je doen?

Als DEC-lid heb je zicht op de examinering van een aantal opleidingen op basis van een interne verdeling binnen de DEC. Je bent met deze opleidingen regelmatig  in gesprek over de wijze waarop zij de examinering verantwoorden en uitvoeren. Je monitort door bijv. examens bij te wonen en daarvan verslag te doen. Daarbij heb je aandacht voor de afname en beoordeling. Indien nodig, monitor je verbeteracties van de opleiding. Daarnaast stel je zowel de examenmappen en -plannen van de opleidingen vast als de examenresultaten. Verder voer je diplomadossiercontroles uit. Daarbij stel je vast dat een student voldoet aan de eisen voor het verkrijgen van het diploma.

Je signaleert risico’s en communiceert hierover naar de opleding en de DEC en je onderneemt zonodig actie.

Je woont de vergaderingen bij en je levert een bijdrage aan analyses, overzichten en evaluaties, bijvoorbeeld t.b.v. het jaarverslag. Je denkt mee en adviseert bij het behandelen van onregelmatigheden en bezwaren.

Klik op de onderstaande link voor de taak- en profielbeschrijving van de secretaris van de examencommissie.ecretaris examencommissie mbo

Klik hier voor meer informatie.

Wat breng je mee?

  • het taken- en competentieprofiel past helemaal bij jou
  • pro-actieve en positief kritische houding
  • onafhankelijk en objectief in denken en handelen, ook als er tegenstrijdige belangen zijn
  • besluitvaardig en integer
  • zorgvuldig, accuraat, en oog voor detail
  • goede communicatieve vaardigheden, schriftelijk en mondeling
  • gericht op samenwerking binnen de commissie en in relatie met de opleidingsteams

NB Het is niet mogelijk om tegelijk lid van de examencommissie te zijn en te fungeren als interne auditor of Resultaatgebiedverantwoordelijke Kwaliteit

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een taak als onderdeel van je functie en is op basis van je huidige salarisschaal en arbeidsvoorwaarden

De sollicitatieprocedure

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met de voorzitter van de examencommis, Femmy Eerden , tel.nr: 06 53259641 of per e-mail : feerden@landstedegroep.nl

Je motivatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk 1 september 2022 via onderstaande sollicitatiebutton. 


Solliciteren op de functie twee vacatures als lid examencommissie mbo voor DEC2
Vul hier het sollicitatieformulier in

Velden gemarkeerd met (*) moeten verplicht ingevuld worden.


Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen