Voorzitter en een lid Klachtencommissie

Aanvang
In overleg
Benodigde opleiding
Bij voorkeur juridische achtergrond.
Sluitingsdatum
21 augustus 2022
Benodigde ervaring
Bij voorkeur iemand met  juridische, bestuurlijke, onderwijskundige of ervaring als werknemer in het onderwijs.
Locatie
Divers


Landstede Groep - Bestuursondersteuning en CvB
Zwolle
Landstede Groep is een onderwijsorganisatie met een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Wij hebben oog voor ieder mens en stimuleren de mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. We leggen actief verbinding en slaan een brug tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving. Met waarde(n)vol leren, leven en werken bekennen we kleur en geven we invulling aan onze maatschappelijke opdracht.
Ga naar de site

Over deze functie

Waar ga je werken?

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden van de klachtencommissie zijn wij op zoek naar:

Een voorzitter en een lid Klachtencommissie tevens Commissie van Beroep voor Examens.

Landstede Groep is een onderwijsorganisatie die regionaal zowel middelbaar beroepsonderwijs als voortgezet onderwijs aanbiedt. Binnen Landstede Groep volgen ruim 10.000 studenten en ruim 13.000 leerlingen onderwijs en werken ongeveer 3.000 medewerkers. Al deze studenten, leerlingen en medewerkers zijn ‘verdeeld’ over verschillende stichtingen die samen Landstede Groep vormen.

Wat ga je doen?

Wat ga je doen?

Als voorzitter/lid van de klachten en examencommissie heb je twee aandachtsgebieden. Hieronder schetsen we kort wat de werkzaamheden zijn.

 De klachtencommissie adviseert het College van Bestuur wanneer er een klacht wordt ingediend volgens het klachtenreglement. Dit zijn klachten die bijvoorbeeld gaan over communicatie, begeleiding, het schoolbeleid, ongewenst gedrag, beslissingen en/of het optreden van medewerkers. Wanneer het informele traject is doorlopen en partijen er niet samen uitkomen houdt de klachtencommissie een zitting waarbij partijen worden gehoord. Hierna brengt de klachtencommissie advies aan het College van Bestuur uit.

De Commissie van Beroep voor Examens neemt in het vo beslissingen over klachten over het schoolexamen, beslissingen van de examinator/beoordelaar en klachten over maatregelen bij overtreding van het examenreglement. In het mbo gaat het om klachten over besluiten van de examencommissie, maatregelen bij overtreding van het examenreglement en de handelswijze bij examens in relatie tot de bepalingen van de studiegids.

De klachtencommissie bestaat uit drie leden waarvan een voorzitter. Daarnaast is er een secretaris ter ondersteuning. De werkzaamheden betreffen het doen van voorbereidend onderzoek, de behandeling van de klacht ter zitting en de vaststelling van het advies/de beslissing. De frequentie van zittingen wisselt nogal want is afhankelijk van het aantal klachten dat wordt ingediend én formeel wordt doorgezet. Per behandelde klacht ontvang je een vergoeding van €250,- en reiskostenvergoeding van €0,28 cent per kilometer.

Wat breng je mee?

Naar wie zijn we opzoek?

De commissie is multidisciplinair. We streven naar het verenigen van verschillende deskundigheden. Bij voorkeur iemand met  juridische, bestuurlijke, onderwijskundige of ervaring als werknemer in het onderwijs. Gezien de samenstelling van de commissie zoeken we in ieder geval iemand met een juridische achtergrond.

Vaardigheden

  • Luistervaardigheid
  • Analytisch vermogen
  • Oplossingsgerichtheid
  • Samenwerken in multidisciplinair verband
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Persoonlijke kwaliteiten

  • Affiniteit met klachtrecht en onderwijs
  • Flexibiliteit
  • Inlevingsvermogen
  • Representativiteit

Arbeidsvoorwaarden

250 Euro per zitting, 0,19 Euro reiskostenvergoeding.

De sollicitatieprocedure

Procedure

Heb jij belangstelling en wil je solliciteren voor de commissie? Wij ontvangen jouw motivatiebrief en CV uiterlijk op zondag 21 augustus via onderstaande sollicitatiebutton. De gesprekken vinden plaats op maandag 29 en dinsdag 30 augustus.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Anne-Els Ekker, teamleider P&OJ, aekker@landstedegroep.nl.

Bestuursdienst/CvB


Solliciteren op de functie Voorzitter en een lid Klachtencommissie
Vul hier het sollicitatieformulier in

Velden gemarkeerd met (*) moeten verplicht ingevuld worden.


Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen