Onderwijsvisie mbo

Veranderingen in de samenleving volgen elkaar in rap tempo op. Naast kennis, vaardigheden en beroepshouding wordt in het huidige onderwijs ook aandacht besteed aan een gezonde ontwikkeling van het brein- en leervermogen. In deze context wordt een groter beroep gedaan op de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van het individu, de gemeenschap en daarmee dus ook van onze studenten. Aansluitend bij deze ontwikkelingen heeft het mbo van LandstedeGroep haar eigen onderwijskundige visie ontwikkeld; Talentvol Ontwikkelen.

 

 

 

 

Talentvol Ontwikkelen is gebaseerd op diverse leertheorieën waarbij de praktijk het vertrekpunt is en de pedagogische relatie staat centraal. In een persoonlijke leeromgeving kunnen studenten:

  • verder gaan waar ze gebleven zijn
  • werken op hun hoogste niveau
  • kiezen wanneer ze eraan toe zijn
  • leren en betekenis geven vanuit het geheel

Talentvol Ontwikkelen heeft als doel dat studenten:

  • zich ontwikkelen tot een zelfbewust persoon met een eigen identiteit
  • de vereiste kennis en vaardigheden voor het beroep beheersen en toepassen
  • hun rol actief kunnen nemen in zowel een maatschappelijke- als in een beroepsmatige omgeving