Strategische koers

Met ons onderwijs willen wij deelnemende jongeren en volwassenen stimuleren hun persoonlijke waarde te ontdekken, hun ambities te ontwikkelen en hun talenten te delen met anderen. Onze medewerkers motiveren we vanuit hun deskundigheid kritisch naar het onderwijs en zichzelf te (blijven) kijken. Wij bieden hun de gelegenheid om vanuit vertrouwen het onderwijs en de ondersteuning verder te ontwikkelen en te innoveren.

Bekijk de "Strategische koers 2024-2028"