Volwassenenonderwijs

Landstede Groep verzorgt uiteenlopende opleidingen, cursussen, trainingen, workshops en maatwerktrajecten voor bedrijven, instellingen, gemeentes, instanties en volwassenen. Ons aanbod is breed en gericht op het ondersteunen en het begeleiden van zelfontplooiing van volwassenen. Dit doen we op locatie in Overijssel, Gelderland en Flevoland en incompany.

Voor de zakelijke markt

Onder de naam Groei Opleidingen bieden wij opleidingen, trainingen en cursussen aan voor werknemers en ondernemers/leidinggevenden die zich verder willen ontwikkelen in hun vak. Zo bieden wij bijvoorbeeld scholing aan die nodig is voor het behalen van erkende diploma’s en certificaten.

Ondernemers/leidinggevenden kunnen met Groei Opleidingen gericht investeren in hun waardevolste kapitaal: de medewerkers. Naast individuele trajecten kunnen we meerdere medewerkers tegelijk opleiden. We bieden maatwerk opleidingen in de branches Zorg & Welzijn, HRM, Ondernemerschap, ICT en Techniek.

StartCollege

StartCollege is een school van Landstede Groep, die zich met gepersonaliseerd onderwijs richt op het versterken van de positie van jongeren en (jong)volwassenen met afstand tot onderwijs of vervolgstudie, maatschappij en arbeidsmarkt. Dit wordt mogelijk gemaakt door een groep van  die door integratie van specifieke onderwijssoorten en –activiteiten nauw samenwerken. StartCollege bestaat uit: Entree, Internationale Schakelklas (ISK), Volwasseneneducatie en Inburgering, Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) en de academie voor Zelfstandigheid (avZ).

De professionals staan voor een succesvolle studie en loopbaan van de leerlingen, studenten en cursisten, gebaseerd op persoonlijke groei en het verwerven van vaardigheden en kennis (subjectivering, kwalificering en socialisering). Dat doen zij door hen vanuit passie en professie te coachen bij het verkrijgen van nieuw perspectief op de toekomst en een zelfstandige plek in de samenleving.

StartCollege is gepositioneerd tussen het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In die positie sluit StartCollege onderwijskundig aan op de Leerroutes in het vo en Talentvol Ontwikkelen in het mbo. Door bundeling van expertise kan de eenheid binnen Landstede Groep worden gezien als maatschap van professionals die in nauwe verbinding staat met de doelgroep en ketenpartners binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie. De nauwe verbinding met het vo en mbo resulteert in een heldere gezamenlijke taakstelling die waarborgt dat de aansluiting in de keten vanuit en naar StartCollege naar mbo respectievelijk vo gegarandeerd wordt/blijft. StartCollege vervult in deze voor haar leerlingen, studenten en cursisten een brugfunctie naar het mbo (en vo).

Training, Opleiding & Advies voor volwassenen

Landstede Groep heeft voor particulieren een breed aanbod van verschillende cursussen, trainingen en workshops in huis. We kennen een brede doelgroep, van 18-jarige uitvallers uit het mbo tot en met ouderen die zich laten om- of bijscholen. Voor werk of persoonlijke ontwikkeling of voor de gezelligheid of hobby. Ook bieden we verschillende erkende opleidingen op mbo-niveau in veel vakgebieden, op diverse niveaus en in verscheidene vormen.

Als partner zoeken wij samen met de gemeente naar de juiste oplossing voor specifieke onderwijsvragen. Naast cursussen gericht op het vergroten van zelfredzaamheid bieden wij ook opleidingen aan werkenden, werkzoekenden en vrijwilligers.