Gezondheid, Sport en Bewegen

Het grote vraagstuk van deze tijd is hoe mensen en gelukkig oud kunnen worden. Sport- en beweegactiviteiten worden in de preventieve aanpak steeds  vaker als belangrijke pijlers gezien. Dit raakt het mbo omdat zij de professional opleiden voor zorg- en welzijnsorganisaties, het jeugd- en buurtwerk, het sport- en beweegsector. Kort gezegd, de professional werkzaam in de zorg/welzijnssectoren en de pedagogische context doen steeds vaker 'iets' met sport en bewegen. En de sportprofessional werkt vaker in het kader van preventie van een gezonde levensstijl.

Practoraat MBO - Gezondheid, Sport en Bewegen; een inleiding

Het mbo kent onderwijssectoren zoals sport, zorg/welzijn onderwijs en leidt op voor een specifieke en context. Maar deze sectoren richten zich nog nauwelijks op het interprofessionele karakter dat de studenten in hun (toekomstige) beroepspraktijk tegen gaan komen.

In opdracht van Landstede Groep en met toestemming vanuit o.a. het mbo-beraad, is het practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen opgericht met de focus op drie programmalijnen:

1. Leefstijl als preventie voor gezondheid;

2. Technologie en innovatie in relatie tot gezondheid, sport en bewegen;

3. Toerusting van de (toekomstige) mbo-professional.

Doel practoraat

Landstede Groep ziet een maatschappelijke opdracht in:

  • het stimuleren en bevorderen van (toekomstige) gezondheid en welzijn van haar studenten en
  • het onderwijs af te stemmen op de maatschappelijke ontwikkelingen, zodat studenten goed worden voorbereid op het (toekomstige) beroep en de daaraan gestelde eisen en verwachtingen.

Het team

Practor Marieke Fix vormt samen met docent-onderzoekers Fetsje Anema en Ailina van de Werfhorst-Verhoek de kern van het practoraat. Daarnaast zijn er jaarlijks onderzoekstagiairs die in het kader van hun studie bij het practoraat werken.

Het practoraat is voor een termijn van tenminste 4 jaar actief