Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen

Het Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen

Het grote vraagstuk van deze tijd is hoe mensen vitaler oud kunnen worden. Er vindt een verschuiving plaats van ziekte naar gezondheid. Sport- en beweegactiviteiten worden in de preventieve aanpak steeds vaker als belangrijke pijlers gezien. Dit raakt het mbo omdat zij de professional opleiden voor zorg- en welzijnsorganisaties, het jeugd- en buurtwerk, de sport- en beweegsector. Kort gezegd, de professional werkzaam in de zorg/welzijnssectoren en de pedagogische context doen steeds vaker 'iets' met sport en bewegen. En de sportprofessional werkt vaker in het kader van preventie van ziekten en het behouden van een gezonde leefstijl.  

Het mbo leidt studenten sport en zorg/welzijn op voor een specifiek beroep in een bepaalde context. Deze onderwijssectoren richten zich nog weinig op het interprofessionele karakter dat de studenten in hun (toekomstige) beroepspraktijk tegen gaan komen. 

In opdracht van Landstede Groep en met toestemming van o.a. het mbo-beraad, is het Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen opgericht met de focus op de volgende onderzoekslijnen: 

  1.  Sport en bewegen als belangrijke pijler voor gezondheid;
  2. Technologie en innovatie in relatie tot gezondheid, sport en bewegen;
  3. Toerusting van de (toekomstige) mbo-professional.


Doelen
Landstede Groep ziet een maatschappelijke opdracht in: 

  • Het stimuleren en bevorderen van (toekomstige) gezondheid en welzijn van haar studenten en medewerkers.  
  • Het onderwijs af te stemmen op de maatschappelijke ontwikkelingen, zodat studenten goed worden voorbereid op het (toekomstige) beroep en de daaraan gestelde eisen en verwachtingen.