Practoraten

‘De kennis, inzichten en instrumenten van practoraten helpen ons om, op de toekomst gericht, de onderwijskwaliteit van Landstede Groep te versterken. Bovendien verbinden en delen we de kennis en expertise met partners en andere onderwijsinstellingen waardoor de kwaliteit van het onderwijs voor de student verder wordt verbeterd.'

Theo Rietkerk, voorzitter College van Bestuur Landstede Groep

Het practoraat


Het practoraat is een expertisecentrum rondom een ​​maatschappelijk relevant thema en heeft de opdracht om bij te dragen aan een inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs. Dat gebeurt onder leiding van een practor en door middel van praktijkgericht onderzoek, scholing van onderwijsprofessionals, gerichte onderwijsinterventies en beleidsadvisering. 

 

 

Kies hieronder het practoraat

Practoraat - Docentprofessionalisering
Practor: Marjanne Hagedoorn

Practoraat Verschillen waarderen
Practor: Birgit Pfeifer