Practoraten

‘De kennis, inzichten en instrumenten van practoraten helpen ons om, op de toekomst gericht, de onderwijskwaliteit van Landstede Groep te versterken. Bovendien verbinden en delen we de kennis en expertise met partners en andere onderwijsinstellingen waardoor de kwaliteit van het onderwijs voor de student verder wordt verbeterd.'

Theo Rietkerk, voorzitter College van Bestuur Landstede Groep

Het practoraat


Het practoraat is een expertisecentrum in het rondom een ​​maatschappelijk relevant thema en heeft de opdracht om bij te dragen aan een inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs. Dat gebeurt onder leiding van een practor en door middel van praktijkgericht onderzoek, scholing van onderwijsprofessionals, gerichte onderwijsinterventies en beleidsadvisering. 

Het practoraat is onderdeel van de dienst onderwijsondersteuning binnen Landstede Groep en verbonden aan Landstede MBO, mbo Menso Alting Zwolle en Startcollege binnen Landstede Groep.

 

Agenda

Op dit moment staan ​​er nog geen nieuwe activiteiten gepland. 

Practoraat - Docentprofessionalisering.


Practor: Marjanne Hagedoorn. 
Onderwerp: Docentprofessionalisering. Het doorbreken van bestaande patronen in het MBO.


Klik hier om naar de pagina te gaan met alle informatie over het practoraat Docentprofessionalisering.

 

Practoraat - Gezondheid, Sport en Bewegen.


Practor: Marieke Fix
Onderwerp:

Klik hier om naar de pagina te gaan met informatie over het practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen

Nieuws

 

Publicatie Vaktijdschrift Profiel (juni 2021)

Het juni-nummer  van het Vaktijdschrift Profiel staat geheel in het teken van beroepsonderwijs, Leiderschap & Innovaties.
Het Practoraat Docentprofessionalisering samen met het  een artikel geschreven over Docentprofessionalisering in het mbo in coronatijd!

Lees hier het artikel.

---------------------------------------------------------------------------------------

Practoraat - Verschillen Waarderen (2018 e.v.)

Landstede Groep heeft tevens bijgedragen aan het practoraat Verschillen Waarderen dat  tot stand is gekomen onder leiding van dr. Birgit Pfeiffer van de Federatie Christelijk MBO.

Het practoraat Verschillen Waarderen houdt zich bezig met het onbevooroordeeld omgaan met diversiteit in al haar vormen en tegengaan van polarisering en radicalisering. Dit thema raakt aan burgerschap, persoonsvorming en identiteitsontwikkeling.