Leren in verbinding

Landstede Groep heeft een ruim aanbod aan beroepsopleidingen, opleidingen in het voortgezet onderwijs en voor de zakelijke markt. Dat maakt het mogelijk de aansluiting op het vervolgonderwijs te optimaliseren. Leerlingen en studenten wordt maatwerk in begeleiding en ook in opleidingen geboden, met de mogelijkheid tot verdieping en/of verbreding. Dat gebeurt in nauwe samenspraak en samenwerking met de omgeving en het werkveld.

Enkele voorbeelden van concepten die zijn ontstaan door tijdig in te spelen op ontwikkelingen in de markt en het realiseren van onderwijsinnovaties zijn:

De Techniek Academie

Een unieke samenwerking van ruim 120 samenwerkende bedrijven op de Noordwest-Veluwe met Landstede MBO. Gezamenlijk vinden zij het belangrijk dat er meer studenten voor techniek kiezen, om zo meer technici op de arbeidsmarkt te krijgen. Studenten zijn drie dagen per week bij een bedrijf werkzaam en brengen twee dagen op de Techniek Academie door.

 Academie voor zelfstandigheid
Mensen met een licht verstandelijke beperking in Harderwijk en Zwolle krijgen nieuwe kansen om een zelfstandig(er) leven te kunnen leiden, samen met regionale partners uit de zorg en het onderwijs.

 Zorgtrainingscentrum

Een publiek-private samenwerking tussen partners in het mbo, hbo, zorgorganisaties en ondernemers in de regio Zwolle, die door Landstede Groep met onder meer partners van het Health Innovation Park is geïnitieerd. Samen zorgen de partners dat studenten van zorg- en ICT-opleidingen, docenten en mensen die in de zorg werken bekwaam zijn en blijven voor de zorg van de toekomst.

De insteek van de Veiligheidsacademie is, dat partners en opleiders uit de veiligheidsbranche en veiligheidsregio's er samenkomen, onderwijs ontwikkelen, afstemmen, ervaring delen, gezamenlijk opleiden, oefenen en trainen. De academie bestaat uit een professioneel opleidings- en trainingscentrum en bereidt (toekomstige) werknemers maximaal voor op een toekomst in de veiligheidsbranche.

Leren in, aan en van de praktijk

Door verbindingen te leggen tussen onderwijs en het werkveld, kunnen studenten praktijkervaring opdoen en vindt er uitwisseling van kennis en expertise plaats.

Dit doen we onder andere in de vorm van:

  • Intensieve contacten met samenwerkingspartners, om opleidingsmogelijkheden te creëren voor studenten en deelnemers en voor de uitwisseling van kennis, expertise en ervaring met het werkveld.
  • Eigen ondernemingen die als leerbedrijf fungeren, zoals Gerecht & Land of Proeflokaal de Albatros waar studenten onder begeleiding van professionele docenten werken in een echt restaurant met betalende klanten.
  • Projectteams, waar studenten zelfstandig werken aan opdrachten van opdrachtgevers uit de praktijk.