Een waarde(n)volle basis

Landstede Groep biedt onderwijs voor jong en oud, en wil actief een brug slaan tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving, met waarde(n)vol leren leven. Daarbij vormen vijf krachtige waarden de basis voor het denken en handelen.

Missie en waarden

Waarde(n)vol leren leven, dat is de missie van Landstede Groep. Liefde voor leren zit in ons DNA. Wij geloven dat de wereld beter en mooier wordt als mensen hun talenten ontwikkelen en anderen helpen dat ook te doen. Landstede Groep maakt een leven lang ontwikkelen mogelijk. De unieke samenstelling van onze onderwijsorganisatie biedt kansen voor persoonlijk onderwijs.

College van Bestuur

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag en ziet toe op de identiteit, kwaliteit en continuïteit van Landstede Groep. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten.

Theo Rietkerk
Voorzitter College van Bestuur Landstede Groep
‘Ik voel me thuis in een ondernemende
organisatie die nadrukkelijk aandacht heeft voor sport, gezondheid, zorg en welzijn.’
Bekijk LinkedIn profiel
Tjeerd Biesterbosch
College van Bestuur Landstede Groep
Het is rijk en verrijkt om in een onderwijsgroep te werken waar medewerkers hart hebben voor onderwijs, leerlingen/studenten en hun persoonsvorming. Door in gezamenlijkheid te werken aan het onderwijs maakt dat we waarde(n)vol onderwijs in de omgeving en regio kunnen realiseren.
Bekijk LinkedIn profiel

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 7 personen en houdt toezicht op de organisatie, hierbij gaat het met name om de kwaliteit van het onderwijs en de financiën. De Raad kent 3 commissies. De auditcommissie praat met financiële medewerkers over de begroting, de financiële rapportage en de jaarrekening en spreekt met een externe accountant. De onderwijscommissie spreekt met de medewerkers van Landstede Groep die het kwaliteitsmanagement in de organisatie beheren. De remuneratiecommissie houdt functioneringsgesprekken met de CvB-leden.

'Bijdragen aan de versterking van de kwaliteit van ons onderwijs door steeds aandacht te vragen voor de kern van onze opdracht.'
Sam Terpstra (Voorzitter)
Eigenaar van Sam Terpstra (advies, begeleiding bestuurders, opleiding en coaching)
'In het samensmelten van verschillende perspectieven en achtergronden schuilt de ware kracht van leren en vooruitgang.'
Fate Basit
Eigenaar Array1 BV
'Het ontwikkelen en benutten van talenten is voor iedereen van groot belang. Onderwijs is daarin onmisbaar. Ik lever daarom graag een bijdrage aan het behoud van de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs binnen de Landstede Groep.'
Vanessa Gall
Arbeidsrechtadvocaat en MfN mediator bij Meesterlijk
'Het onderwijs is voor mij zo beslissend geweest in mijn leven, dat ik mij ooit heb voorgenomen altijd een bijdrage te willen leveren aan goed onderwijs voor iedereen. Ik vind het een voorrecht dat nu vanuit deze Raad van Toezicht te kunnen doen.'
Ardin Mourik (Vicevoorzitter)
Zelfstandig adviseur & Predikant van Het Witte Kerkje te Huis ter Heide
'Samen kunnen we het verschil maken!'
Gea Oord
Consultant
'Spreek je ambitie uit en durf het waar te maken door continue te leren en te ontwikkelen.'
Mariska Roeters
Directeur-bestuurder ZZWD
'Verbeteringen handen en voeten te geven, ze werkbaar te maken.'
Jolanda van Zanen
Directeur Wegen en Kanalen / Provincie Overijssel

Raad van Inzicht

De leden van de Raad van Inzicht vormen een inspiratiebron voor toekomstige, strategische ontwikkelingen binnen Landstede Groep. Zij zijn actief binnen uiteenlopende werkgebieden van cultuur en zorg tot de financiële sector en het bedrijfsleven. We streven naar een zo divers mogelijke samenstelling qua leeftijd, achtergrond en regio. We betrekken stakeholders op verschillende manieren bij het beleid en de activiteiten, door ze te informeren, consulteren, kennis en ervaring uit te wisselen en met hen samen te werken. We verzamelen de standpunten en gaan het gesprek met hen aan.

Leden Raad van Inzicht

 

Annemarie Beumers, Eigenaar AnneNu

Evelyn Borgsteijn, Directeur-bestuurder MarketingOost

Ingrid Jansen, Directeur Stimuland

Ingrid Geveke, Directeur BMC

Wilma Koch, Directeur Businesscares Zwolle

Ina Kuper, Lid Raad van Bestuur Isala

Geny Nijboer, Manager educatie Stadkamer Zwolle

Patricia Weenink, Adjunct Hoofd Eenheid Bestuurs- en Concernzaken Provincie Overijssel

Pieter Beljon, Strategisch adviseur Public Affairs en Corporate Communicatie Politieacademie

Arjan Gosker, Directeur ELLLA

Gijsbert Hoek, HR Adviseur De Jong & Laan

Nico Middelbos, Algemeen Directeur – Gemeentesecretaris Gemeente Kampen

Remco Rooker, Manager Noord Nederland INFRA Enexis B.V.

Erik Smeele, Directeur-eigenaar STUNNED communicatie & vorm

Adriaan Visser, CEO Hegeman Bouw

Dick Vos, Commercieel directeur Veldhuis Advies

Jelle Weever, DGA Weever Bouw BV

Rob Zuidema, Directeur Zwolse Theaters

 

" Raad van Inzicht: Kritisch en betrokken."
Lees het interview met Gerrit Schilstra, Wilco Pasman en Remco Rooker over de Raad van Inzicht van Landstede Groep.