Een waarde(n)volle basis

Landstede Groep biedt onderwijs voor jong en oud, en wil actief een brug slaan tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving, met waarde(n)vol leren leven. Daarbij vormen vijf krachtige waarden de basis voor het denken en handelen.

Missie en waarden

Waarde(n)vol leren leven, dat is de missie van Landstede Groep. Liefde voor leren zit in ons DNA. Wij geloven dat de wereld beter en mooier wordt als mensen hun talenten ontwikkelen en anderen helpen dat ook te doen. Landstede Groep maakt een leven lang ontwikkelen mogelijk. De unieke samenstelling van onze onderwijsorganisatie biedt kansen voor persoonlijk onderwijs.

College van Bestuur

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag en ziet toe op de identiteit, kwaliteit en continuïteit van Landstede Groep. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten.

Theo Rietkerk
Voorzitter College van Bestuur Landstede Groep
‘Ik voel me thuis in een ondernemende
organisatie die nadrukkelijk aandacht heeft voor sport, gezondheid, zorg en welzijn.’
Bekijk LinkedIn profiel
Tjeerd Biesterbosch
College van Bestuur Landstede Groep
Het is rijk en verrijkt om in een onderwijsgroep te werken waar medewerkers hart hebben voor onderwijs, leerlingen/studenten en hun persoonsvorming. Door in gezamenlijkheid te werken aan het onderwijs maakt dat we waarde(n)vol onderwijs in de omgeving en regio kunnen realiseren.
Bekijk LinkedIn profiel

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 7 personen en houdt toezicht op de organisatie, hierbij gaat het met name om de kwaliteit van het onderwijs en de financiën. De Raad kent 3 commissies. De auditcommissie praat met financiële medewerkers over de begroting, de financiële rapportage en de jaarrekening en spreekt met een externe accountant. De onderwijscommissie spreekt met de medewerkers van Landstede Groep die het kwaliteitsmanagement in de organisatie beheren. De remuneratiecommissie houdt functioneringsgesprekken met de CvB-leden.

'Bijdragen aan de versterking van de kwaliteit van ons onderwijs door steeds aandacht te vragen voor de kern van onze opdracht.'
Sam Terpstra (Voorzitter)
Eigenaar van Sam Terpstra (advies, begeleiding bestuurders, opleiding en coaching)
'Leren is leven. Leven is bouwen; aan jezelf en aan je wereld.'
Wieb Boerma
Manager HR&AZ Altrex B.V. te Zwolle
'Goed onderwijs is niet zoeken naar de Einstein, maar zoeken naar het persoonlijke talent en dit helpen ontwikkelen.'
Fenna Eefting
Bestuurder de Vogellanden 
'Het onderwijs moet kinderen leren met veranderingen om te gaan, dat vraagt het bedrijfsleven.'
Ton de Winter
Managing Director Mastervolt
'Soms is het belangrijker te weten wat je meeneemt dan waar je naar toe gaat.'
Peter Bosma
Advocaat/ partner Den Besten Advocaten 
'Ik hou van de dialoog en ben nieuwsgierig naar de haarvaten van de organisatie.'
Petra de Weerd-Nederhof
Hoogleraar Organisatiestudies en Innovatie Universiteit Twente
'Verbeteringen handen en voeten te geven, ze werkbaar te maken.'
Jolanda van Zanen
Managing Director BAM

Raad van Inzicht

De leden van de Raad van Inzicht vormen een inspiratiebron voor toekomstige, strategische ontwikkelingen binnen Landstede Groep. Zij zijn actief binnen uiteenlopende werkgebieden van cultuur en zorg tot de financiële sector en het bedrijfsleven. We streven naar een zo divers mogelijke samenstelling qua leeftijd, achtergrond en regio. We betrekken stakeholders op verschillende manieren bij het beleid en de activiteiten, door ze te informeren, consulteren, kennis en ervaring uit te wisselen en met hen samen te werken. We verzamelen de standpunten en gaan het gesprek met hen aan.

Leden Raad van Inzicht

 

Monique Boeijen, directeur-bestuurder van SWZ

Ingrid Jansen, Directeur Stimuland

Ingrid Geveke, gemeentesecretaris/algemeen directeur bij Gemeente Zwolle

Wilma Koch, Directeur Businesscares Zwolle

Ina Kuper, Lid Raad van Bestuur Isala

Geny Nijboer, Manager educatie Stadkamer Zwolle

Patricia Weenink, Adjunct Hoofd Eenheid Bestuurs- en Concernzaken Provincie Overijssel

Pieter Beljon, Strategisch adviseur Public Affairs en Corporate Communicatie Politieacademie

Henk Brink, Voorzitter College van Bestuur Stichting CHRONO

Joost Fraanje, Directeur Broekhuis Volvo & Broekhuis Ford Harderwijk

Arjan Gosker, Directeur ELLLA

Paul Horst, Directeur-eigenaar Comeback Fashion Group

Herald Immink, Strategisch Economisch Ontwikkelaar bij Gemeente Raalte

Gerard Kok, Directievoorzitter Rabobank Noord Veluwe

Anne Riemersma, Directeur Poppodium Hedon / Travers Welzijn / ZwolleDoet!

Remco Rooker, Manager Noord Nederland INFRA Enexis B.V.

Pierre Satink, Bestuurslid Stichting Metropool Regio Zwolle, Partner BakerTilly N.V.

Gerrit Schilstra, Managing Director Agrifirm Exlan BV

Erik Smeele, Directeur-eigenaar STUNNED communicatie & vorm

Adriaan Visser, CEO Hegeman en Voorzitter PEC Zwolle

Henk van der Wal, Directeur Expertis Onderwijsadviseurs

Jelle Weever, DGA Weever Bouw BV

" Raad van Inzicht: Kritisch en betrokken."
Lees het interview met Gerrit Schilstra, Wilco Pasman en Remco Rooker over de Raad van Inzicht van Landstede Groep.