Een waarde(n)volle basis

Landstede Groep biedt onderwijs voor jong en oud, en wil actief een brug slaan tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving, met waarde(n)vol  leren, leven en werken. Daarbij vormen vijf krachtige waarden de basis voor het denken en handelen. De vier betekenisvolle profielkenmerken zijn nauw verbonden met de waarden en geven deze als het ware een gezicht.

Missie en waarden

Landstede Groep is een onderwijsorganisatie met een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Wij hebben oog voor elk mens en stimuleren de mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. Wij leggen actief verbinding en slaan een brug tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving. Met waarde(n)vol leren, leven en werken bekennen we kleur en geven we invulling aan onze maatschappelijke opdracht.

Ons profiel

Landstede Groep gaat voor waarde(n)vol leren, leven en werken. Onze missie is gebaseerd op een christelijke traditie en is vanuit een brede dialoog tot stand gekomen. We laten ons leiden door de vijf waarden. Met deze waarden zijn de vier profielkenmerken nauw verbonden. Zij geven Landstede Groep een eigen, herkenbaar karakter, zijn richtinggevend en bieden tegelijk de mogelijkheid om de waarden herkenbaar te maken; zij geven gezicht aan de waarden.

College van Bestuur

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag en ziet toe op de identiteit, kwaliteit en continuïteit van Landstede Groep. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten.

Theo Rietkerk
Voorzitter College van Bestuur Landstede Groep
‘Ik voel me thuis in een ondernemende
organisatie die nadrukkelijk aandacht heeft voor sport, gezondheid, zorg en welzijn.’
Bekijk LinkedIn profiel
Theo Bekker
College van Bestuur Landstede Groep
‘Het is een groot voorrecht om samen te werken aan scholen, waar we met onze passie voor onderwijs vormgeven aan de ontwikkeling van jonge mensen om te worden wie ze kunnen zijn.’
Bekijk LinkedIn profiel

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 7 personen en houdt toezicht op de organisatie, hierbij gaat het met name om de kwaliteit van het onderwijs en de financiën. De Raad kent 3 commissies. De auditcommissie praat met financiële medewerkers over de begroting, de financiële rapportage en de jaarrekening en spreekt met een externe accountant. De onderwijscommissie spreekt met de medewerkers van Landstede Groep die het kwaliteitsmanagement in de organisatie beheren. De remuneratiecommissie houdt functioneringsgesprekken met de CvB-leden.

'Een goed bestuur heeft recht op scherp toezicht.'
Breun Breunissen (Voorzitter)
Eigenaar Breun Breunissen Advies & Management
'Leren is leven. Leven is bouwen; aan jezelf en aan je wereld.'
Wieb Boerma
Manager HR&AZ Altrex B.V. te Zwolle
'Bijdragen aan de versterking van de kwaliteit van ons onderwijs door steeds aandacht te vragen voor de kern van onze opdracht.'
Sam Terpstra
Eigenaar van Sam Terpstra (advies, begeleiding bestuurders, opleiding en coaching)
'Door onderwijs het verschil kunnen maken.'
Rieke de Vlieger
Voorzitter directie Aeres Hogeschool en faculteitsdirecteur Aeres Hogeschool Dronten
'Goed onderwijs is niet zoeken naar de Einstein, maar zoeken naar het persoonlijke talent en dit helpen ontwikkelen.'
Fenna Eefting
Bestuurder de Vogellanden 
'Het onderwijs moet kinderen leren met veranderingen om te gaan, dat vraagt het bedrijfsleven.'
Ton de Winter
Managing Director Mastervolt
'Soms is het belangrijker te weten wat je meeneemt dan waar je naar toe gaat.'
Peter Bosma
Advocaat/ partner Den Besten Advocaten 

Raad van Inzicht

De leden van de Raad van Inzicht vormen een inspiratiebron voor toekomstige, strategische ontwikkelingen binnen Landstede Groep. Zij zijn actief binnen uiteenlopende werkgebieden van cultuur en zorg tot de financiële sector en het bedrijfsleven. We streven naar een zo divers mogelijke samenstelling qua leeftijd, achtergrond en regio. We betrekken stakeholders op verschillende manieren bij het beleid en de activiteiten, door ze te informeren, consulteren, kennis en ervaring uit te wisselen en met hen samen te werken. We verzamelen de standpunten en gaan het gesprek met hen aan.

Leden Raad van Inzicht

 

Monique Boeijen, directeur-bestuurder van SWZ

Ingrid Jansen, Directeur Stimuland

Ingrid Geveke, gemeentesecretaris/algemeen directeur bij Gemeente Zwolle

Wilma Koch, Directeur Businesscares Zwolle

Geny Nijboer, Manager educatie Stadkamer Zwolle

Patricia Weenink, Adjunct Hoofd Eenheid Bestuurs- en Concernzaken Provincie Overijssel

Pieter Beljon, Strategisch adviseur Public Affairs en Corporate Communicatie Politieacademie

Henk Brink, Voorzitter College van Bestuur Stichting CHRONO

Joost Fraanje, Directeur Broekhuis Volvo & Broekhuis Ford Harderwijk

Arjan Gosker, Directeur ELLLA

Paul Horst, Directeur-eigenaar Comeback Fashion Group

Herald Immink, Regiomanager VeluweVallei en Flevoland VNO-NCW Midden

Gerard Kok, Directievoorzitter Rabobank Noord Veluwe

Anne Riemersma, Directeur Poppodium Hedon l Travers Welzijn l ZwolleDoet!

Remco Rooker, Manager Noord Nederland INFRA Enexis B.V.

Pierre Satink, Bestuurslid Stichting Metropool Regio Zwolle, Partner Baker Tilly N.V.

Gerrit Schilstra, Managing Director Agrifirm Exlan BV

Erik Smeele, Directeur-eigenaar STUNNED communicatie & vorm

Adriaan Visser, CEO Hegeman en Voorzitter PEC Zwolle

Henk van Voornveld, Directeur MarketingOost

Henk van der Wal, Directeur Expertis Onderwijsadviseurs

Jelle Weever, DGA Weever Bouw BV

 

" Raad van Inzicht: Kritisch en betrokken."
Lees het interview met Gerrit Schilstra, Wilco Pasman en Remco Rooker over de Raad van Inzicht van Landstede Groep.