Practoraat Docentprofessionalisering in het MBO

Het practoraat Docentprofessionalisering

Het practoraat Docentprofessionalisering heeft de ambitie om met praktijkgericht Onderzoek een bijdrage te leveren aan de vraag hoe de kwaliteit van de docententeams in het MBO, en daarmee de kwaliteit van de opleiding, optimaal kan worden ondersteund en benut. 

Op 27 mei heeft Marjanne Hagedoorn haar praktische rede gehouden tijdens een online bijeenkomst met diverse gasten omtrent het onderwerp docentprofessionalisering. U kunt de uitzending hier terugkijken. 


Boek 'Het doorbreken van bestaande patronen in het MBO'

U kunt hier het boek downloaden. Wenst u een hardcopy, dan kunt u deze aanvragen via docentprofessionalisering@landstedegroep.nl.

De onderzoekslijnen van het practoraat

Onderzoekslijn 1: Het profiel van de mbo-docent in de toekomst

De eisen die aan de huidige ontwikkelingen stellen aan de mbo-docent vragen om nieuwe en andere competenties. Grote transacties voor docenten liggen onder andere andere hybridisering, digitalisering en flexibilisering van onderwijs. Kortom, het profiel van de huidige docent binnen de complexe dynamiek van het mbo verandert. De vraag is: Hoe komt het profiel er dan uit te zien? En welke vermogens zijn dan nodig? Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Monique Hanekamp.

Onderzoekslijn 2: Gemeenschappelijke taal en de dialoog over docentprofessionalisering

Gevoelig zijn voor de veranderingen op de (regionale) arbeidsmarkt, binnen de studentenpopulatie, binnen de organisatie, maar ook op het onderwijskundig gebied vraagt ​​om bewust keuzes te maken en te handelen. Hier is het om continu met elkaar te reflecteren op onderwijs, maar ook op de ontwikkeling van docenten zelf en het team. Hiervoor is gemeenschappelijke taal en dialoog nodig. De vraag is hoe kunnen teams deze dialoog vormgeven en ontwikkelen? Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Karin Messelink.

Onderzoekslijn 3: Innoverend vermogen in het mbo als sleutel voor wendbaarheid in onze snel veranderende maatschappij

Het middelbaar beroepsonderwijs bevindt zich midden in de samenleving en wil innovatieve, onderzoekende en wendbare professionals voor de toekomst opleiden. De docent heeft innoverend vermogen nodig om en delen te bewegen met innovaties van de beroepspraktijk en het onderwijs en om een ​​voorbeeld te zijn voor studenten. Wat is er nu nodig om dit innoverend vermogen van mbo-docenten te ontwikkelen? Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Ceciel Korsmit.

Onderzoekslijn 4: De bijdrage van (in-) formele professionaliseringsactiviteiten aan onderzoekend vermogen van docenten

De roep om docenten met onderzoekend vermogen wordt groter. Onderzoekend vermogen helpt om op een systematische, onderbouwde manier naar antwoorden te zoeken en continu in ontwikkeling te blijven als individu én als team. Het is belangrijk om het onderwijs up-to-date te houden en zo aan te sluiten op de voortdurend veranderende beroepspraktijk. Docenten met onderzoekend vermogen benutten kennis, doen onderzoek, zijn reflectief en hebben een onderzoekende houding. 

Nieuws

Publicatie Vaktijdschrift Profiel (juni 2021)

Het juni-nummer  van het Vaktijdschrift Profiel staat geheel in het teken van beroepsonderwijs, Leiderschap & Innovaties. Het Practoraat Docentprofessionalisering samen met het  een artikel geschreven over Docentprofessionalisering in het mbo in coronatijd!

Marjanne Hagedoorn, practor

Marjanne is in 2005 begonnen als docent bij Landstede MBO. Vanaf 2007 heeft zij haar docentschap gecombineerd met onderzoek. Gevoed door de vraag hoe zij docenten (teams) het beste kon ondersteunen bij persoonlijke en teamprofessionalisering, is zij in 2016 gestart met een PhD-onderzoek naar 'professionele ontwikkeling van ervaren mbo-docenten'. Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van formele en informele professionaliseringsactiviteiten, op professionele ontwikkeling van docenten, de ontwikkeling van beroepskennis en tot slot de onderliggende in ondernomen professionaliseringsactiviteiten en professionele ontwikkeling vanwege de coronacrisis. Het onderzoek zal zij naar verwachting in 2023/2024 afronden.  

Marjanne heeft passie voor het docentschap, de student, het mbo en onderzoek en wordt in haar werkzaamheden geleid door de ambitieuze dat het werk betekenisvol moet zijn voor de mbo-docent, de teams en de mbo-student.

Het team docentonderzoekers

Op de foto (vlnr)  Ceciel Korsmit, Marjanne Hagedoorn (practor), Monique Hanekamp en Karin Messelink. Klik hier voor meer informatie over de teamleden.

 

 

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van dit onderzoek? Laat dan hier uw gegevens achter of volg ons op LinkedIN

Vragen of opmerkingen? 

U kunt een mail sturen naar  docentprofessionalisering@landstedegroep.nl