Middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs binnen Landstede Groep is zeer divers. Met de merken Landstede MBO, mbo Menso Alting Zwolle, StartCollege Entree en het Centre for Sports & Education bieden we ruim 200 opleidingen aan ongeveer 11.000 studenten in Gelderland, Overijssel en Flevoland. We gaan voor het ontwikkelen van ieders talent, door persoonlijke aandacht en goed onderwijs te bieden.

Scholen met karakter

Met de merken Landstede MBO, mbo Menso Alting Zwolle, StartCollege Entree en Centre for Sports & Education (CSE) heeft Landstede Groep ruim 200 opleidingen op middelbaar beroepsonderwijs in huis. De scholen hebben een eigen, herkenbare identiteit. Een belangrijk kenmerk van alle vier de scholen: goed onderwijs met veel persoonlijke aandacht. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de student leert respectvol met anderen om te gaan, verantwoordelijkheden neemt en initiatief toont. 

Niveaus

De mbo-student kan bij ons leren op vier niveaus: de entreeopleiding (StartCollege), de basisberoepsopleiding (niveau 2), de vakopleiding (niveau 3) , de middenkaderopleiding (niveau 4).

Extra begeleiding/ondersteuning

We vinden het belangrijk dat iedere student zijn mbo-studie met succes kan volgen en afronden. We bieden, indien nodig, extra begeleiding en/of ondersteuning, onder andere op het gebied van:

  • leren en gedrag (studievaardigheden, Maatje op Maat)
  • loopbaanadvies en -begeleiding 
  • psychosociaal

Leren in, aan en van de praktijk

Alle opleidingen in het mbo combineren leren op school met leren in de praktijk. Studenten kunnen hun school combineren met beroepspraktijkvorming bij bedrijven en organisaties (BeroepsOpleidende Leerweg/BOL) of hun betaalde baan combineren met een dag school per week (BeroepsBegeleidende Leerweg/BBL). Gedurende alle leerjaren zijn de studenten bezig met de beroepspraktijk. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven kunnen studenten zich optimaal voorbereiden op het werkveld of de vervolgopleiding.

Practoraten

Landstede Groep wil een actieve bijdrage leveren aan de innovatiekracht van de mbo-sector om de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Passend bij de afspraak binnen het mbo ‘Ieder mbo een practoraat’, is Landstede Groep partner in het Practoraat ‘Verschillen waarderen’ en heeft Landstede Groep het Practoraat ‘Docentprofessionalisering’ opgezet.

Regio

Landstede Groep biedt middelbare beroepsopleidingen aan op vele verschillende locaties in Gelderland, Overijssel en Flevoland.