Rooster van aftreden

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

 

 

eerste benoeming

herbenoeming

uittredend

 

 

 

 

Wieb Boerma

01-01-2015

01-01-2019

01-01-2024

Fenna Eefting

01-09-2015

01-09-2019

01-01-2024

Peter Bosma

01-09-2015

01-09-2019

01-01-2024

Ton de Winter

01-09-2015

01-09-2019

01-01-2023

Sam Terpstra

01-10-2017

01-10-2021

01-10-2025

Jolanda van Zanen

01-09-2021

01-09-2025

 

Petra de Weerd-Nederhof

01-09-2021

01-09-2025

 01-01-2023