Rooster van aftreden

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

 

eerste benoeming

herbenoeming

uittredend

Fenna Eefting

01-09-2015

01-09-2019

01-09-2023

Peter Bosma

01-09-2015

01-09-2019

01-09-2023

Sam Terpstra

01-10-2017

01-10-2021

01-10-2025

Jolanda van Zanen

01-09-2021

31-08-2025

01-09-2029

Ardin Mourik

01-01-2023

01-01-2027

01-01-2031

Mariska Roeters

01-02-2023

01-02-2027

01-02-2031

Wieb Boerma (adviseur)

01-01-2023

 

01-09-2023