Volwassenenonderwijs

Landstede Groep verzorgt uiteenlopende opleidingen, cursussen, trainingen, workshops en maatwerktrajecten voor bedrijven, instellingen, gemeentes, instanties en volwassenen. Ons aanbod is breed en gericht op het ondersteunen en het begeleiden van zelfontplooiing van volwassenen. Dit doen we op locatie in Overijssel, Gelderland en Flevoland en incompany.

Groei opleidingen

Landstede Groei Opleidingen is er voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen in zijn of haar vak en biedt bij- en omscholing aan met erkende diploma’s en certificaten. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is de rode draad. Ondernemers investeren met LLO gericht in hun waardevolste kapitaal: hun medewerkers. Maar Landstede Groei Opleidingen is er ook voor volwassenen die meer kennis op willen doen over een bepaald onderwerp, hun blik willen verruimen, willen re-integreren en op zoek zijn naar een cursus of training die aansluit op hun (toekomstige) werk of het vrijwilligerswerk dat ze doen.

De focus van Landstede Groei Opleidingen ligt bij Zorg-, Techniek, Veiligheids- en Taaltrainingen. Met ervaring en vanuit hun netwerk bieden zij als onderwijsinnovators een creatieve oplossing voor leervraagstukken.

StartCollege

StartCollege is een school van Landstede Groep, die zich met gepersonaliseerd onderwijs richt op het versterken van de positie van jongeren en (jong)volwassenen met afstand tot onderwijs of vervolgstudie, maatschappij en arbeidsmarkt. Dit wordt mogelijk gemaakt door een groep die door integratie van specifieke onderwijssoorten en onderwijsactiviteiten nauw samenwerken. StartCollege bestaat uit: Entree, Internationale Schakelklas (ISK), Volwasseneneducatie en Inburgering, Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) en de academie voor Zelfstandigheid (avZ).

De professionals staan voor een succesvolle studie en loopbaan van de leerlingen, studenten en cursisten, gebaseerd op persoonlijke groei en het verwerven van vaardigheden en kennis (subjectivering, kwalificering en socialisering). Dat doen zij door hen vanuit passie en professie te coachen bij het verkrijgen van nieuw perspectief op de toekomst en een zelfstandige plek in de samenleving.

StartCollege is gepositioneerd tussen het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In die positie sluit StartCollege onderwijskundig aan op de Leerroutes in het vo en Talentvol Ontwikkelen in het mbo. Door bundeling van expertise kan de eenheid binnen Landstede Groep worden gezien als maatschap van professionals die in nauwe verbinding staat met de doelgroep en ketenpartners binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie. De nauwe verbinding met het vo en mbo resulteert in een heldere gezamenlijke taakstelling die waarborgt dat de aansluiting in de keten vanuit en naar StartCollege naar mbo respectievelijk vo gegarandeerd wordt/blijft. StartCollege vervult in deze voor haar leerlingen, studenten en cursisten een brugfunctie naar het mbo (en vo).