Boek: Het doorbreken van bestaande patronen in het MBO

Ter gelegenheid van het uitspreken van de practorale rede van Marjanne Hagedoorn, practor Docentprofessionalisering, is het boek met de gelijknamige titel ‘Docentprofessionalisering;
Het doorbreken van bestaande patronen in het MBO’ uitgebracht.

Het boek is hier te downloaden als PDF of klik op de afbeelding van het boek. 

Wil u een gedrukte versie ontvangen? Dan kunt u een verzoek indienen via:
docentprofessionalisering@landstedegroep.nl