Team Practoraat Docentprofessionalisering

Practor Docentprofessionalisering
mhagedoorn@landstedegroep.nl

Drs. Marjanne Hagedoorn

Marjanne is in 2005 begonnen als docent bij Landstede MBO. Vanaf 2007 heeft zij haar docentschap gecombineerd met onderzoek. Gevoed door de vraag hoe zij docenten(teams) het beste kon ondersteunen bij persoonlijke en teamprofessionalisering, is zij in 2016 gestart met een PhD-onderzoek naar 'professionele ontwikkeling van ervaren mbo-docenten'. Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van formele en informele professionaliseringsactiviteiten, professionele ontwikkeling van docenten, ontwikkeling van beroepskennis en tot slot de professionaliseringsactiviteiten en professionele ontwikkeling omtrent de coronacrisis. Het onderzoek zal zij naar verwachting in 2023/2024 afronden.  

Marjanne heeft passie voor het docentschap, de student, het mbo en onderzoek en wordt in haar werkzaamheden geleid door de ambitie dat het werk betekenisvol moet zijn voor de mbo-docent, de teams en de mbo-student.

Karin Messelink MA

Karin Messelink is sinds 2012 werkzaam als docent bij het team Economie voor mbo Menso Alting Zwolle. Het afgelopen jaar heeft Karin de focus gelegd op de rol van onderzoek en professionalisering binnen de locatie mbo Menso Alting Zwolle. Tevens is zij coördinator van het internationale innovatieproject LessonStudy4VET waarbij ook onderzoek gedaan wordt naar Lesson Study binnen het mbo. Karin is hiernaast werkzaam als docentonderzoeker voor het Practoraat Docentprofessionalisering binnen Landstede Groep.

Binnen het practoraat houdt Karin zich bezig met onderzoek naar de gemeenschappelijke taal rondom docentprofessionalisering en draagt graag bij aan het vormgeven en faciliteren van het gesprek over professionaliteit en professionele ontwikkeling.

Haar ambitie is om meer aandacht te krijgen voor de professionele ontwikkeling van de docent, zodat de docent zich op een passende manier optimaal professioneel kan ontwikkelen. Op die manier wordt er bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs voor de mbo-student. 

Docentonderzoeker 
kmesselink@landstedegroep.nl

Docentonderzoeker
ckorsmit@landstedegroep.nl

 

 

 

Ceciel Korsmit MEd

Ceciel Korsmit is als docent en projectleider verbonden aan het team Gezond & Wel bij Landstede MBO Raalte. Na enkele jaren als verpleegkundige in de psychiatrie werkzaam te zijn geweest, is zij in 2001 overgestapt naar het onderwijs. Sinds 2007 werkt zij bij Landstede. Zij heeft zich binnen Landstede MBO verder ontwikkeld als o.a. coördinator van het Wijkzorglab, trainer in het Zorgtechnisch lab (Zorgtrainingscentrum Zwolle), curriculumontwerper niveau 2 opleidingen en keuzedelen. In 2019 heeft Ceciel de masteropleiding Learning and Innovation (Windesheim) afgerond. Met passie en een sterk geloof in de kracht van opleiden in hybride leeromgevingen op het grensvlak van beroepspraktijk en onderwijs, leidt zij sinds 2019 de Sallandse Praktijkleerroute; een project waarbij Landstede MBO Raalte samenwerkt met 12 zorgorganisaties in Salland. Studenten en medewerkers worden vraag- en praktijkgericht opgeleid in of zo dicht mogelijk bij de beroepspraktijk. Accenten legt zij op ontwerpen en organiseren van leeromgevingen, verbinden, coachen van (hybride) docenten en boundary crossers.

Als docentonderzoeker doet Ceciel onderzoek naar het innoverend vermogen van de mbo-docent. Zij vindt het verbindend en praktijkgerichte aspect belangrijk; in dialoog met docenten en andere betrokkenen op het grensvlak van onderwijs en de beroepspraktijk. Samen met haar collega-onderzoekers wil zij bijdragen aan inzicht in hoe waardevol en leuk professionaliseren kan zijn voor eigen ontwikkeling, team- en organisatieontwikkeling. Ontwikkeling die bijdraagt aan de beroepspraktijk en bovenal het leren van de student. 

 

Maak kennis met ons onderzoeksteam!