Practoraten samen actief voor Zorg, Welzijn & Sport

Op donderdag 21 april 2022 kwamen in het Theater van de Sport verschillende practoraten samen rondom het thema Zorg, Welzijn & Sport. Daarnaast was de mbo-raad vertegenwoordigd samen met enkele belangstellenden uit het werkveld. 

Op de agenda stonden het bespreken van nieuwe ontwikkelingen, het delen van ervaringen en het bespreken van ideeën voor samenwerking op gemeenschappelijke thema's. 

Het Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen was medeorganisator en kijkt terug op een goede bijeenkomst. ‘Bijeenkomsten als deze zorgen voor verbinding en het versterken van het regionale en landelijke netwerk. Op deze manier kunnen we elkaar makkelijker vinden en samenwerkingen op het gebied van Zorg, Welzijn en Sport tot stand brengen,’ aldus Marieke Fix, practor van het Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen.