Onderzoekslijn 1

Sport en bewegen als belangrijke pijler voor gezondheid

Dat sport en bewegen belangrijk is voor de gezondheid is algemeen bekend. Toch is actief gedrag niet vanzelfsprekend. Zo zijn de Nederlanders kampioen zitgedrag met gemiddeld 9 uur per dag. Daarnaast zijn er grote zorgen over de afnemende gezondheid van jongeren, bijvoorbeeld overgewicht, mentale klachten en de daling van de beweegvaardigheid bij kinderen. Reden dus om, ook in het mbo onderwijs, aandacht te schenken aan een gezonde en actieve leefstijl. 

Programmalijn 1 richt zich op het sport- en beweeggedrag van studenten en zoekt naar manieren om hen te stimuleren tot een actieve leefstijl.

Het practoraat richt zich op de volgende vragen:

  1. Hoe kan gezondheid worden bevorderd bij mbo-studenten in het algemeen en bepaalde doelgroepen in het bijzonder?
  2. Wat is de rol van sport en bewegen als het gaat om het bevorderen van gezondheid voor studenten van het mbo?
  3. Hoe kunnen mbo-opleidingsteams gezondheid en een actieve leefstijl bij studenten stimuleren?