Onderzoekslijn 2

Technologie in relatie tot gezondheid, sport en bewegen

Moderne technologie is niet meer weg te denken. Er komen steeds meer apparaten en apps op de markt die mensen kunnen gebruiken voor hun gezondheid, zoals de smartwatch of gezondheids-apps. Ook in de gezondheidszorg wordt gebruik gemaakt van deze nieuwe technologieën en mbo-professionals moeten vertrouwd zijn met deze technologie om het in te zetten in hun dagelijkse werk. Dat geldt juist ook als de regie meer bij de cliënt/ patiënt/deelnemer komt te liggen, zoals bijvoorbeeld bij Positieve Gezondheid. Het practoraat is betrokken bij het vraagstuk hoe digitale technieken worden ingezet om gezondheidsbevordering en een actieve leefstijl te stimuleren. En hoe mbo-professional optimaal kunnen worden toegerust om deze technieken in te zetten in hun praktijk.

Het practoraat richt zich op de volgende vragen:

  1. Hoe kunnen technologische innovaties bijdragen aan het bevorderen van gezondheid en welzijn van (jonge) mensen in het algemeen en doelgroepen in het bijzonder?
  2. Hoe kunnen technologische innovaties op een positieve manier bijdragen aan het stimuleren van sport- en beweeggedrag in het algemeen of voor doelgroepen in het bijzonder?