Onderzoekslijn 3

Toerusting van de (toekomstige) mbo-professional.

Gezond gedrag en gedragsverandering bij jezelf is soms al een grote opgave. (Toekomstige) mbo-professionals krijgen onherroepelijk te maken met vraagstukken rondom vitaliteit en leefstijl in hun toekomstig beroep. Van sommige professionals wordt verwacht dat zij ook in hun werk gezond gedrag stimuleren bij anderen bijvoorbeeld omdat zij werken met patiënten, cliënten, kinderen of speciale doelgroepen. Zij (er)kennen de positieve effecten van actief gedrag en stimuleren mensen in een gezonde leefstijl. Het practoraat onderzoekt hoe nieuwe kennis het onderwijs kan versterken om de studenten optimaal toe te rusten voor een vitale toekomst in de  beroepspraktijk. Daarbij heeft het practoraat ook oog voor de (mbo-) professionals die bij Landstede Groep werken.     

Het practoraat richt zich op de volgende vragen:

  1. Hoe kan de (toekomstige) mbo-professional worden toegerust voor de dynamische beroepspraktijk, en dan met speciale aandacht voor professionals die werken met aan gezondheid gerelateerde vraagstukken of doelgroepen?
  2. Hoe kan de (toekomstige) mbo-professional optimaal worden toegerust voor de beroepspraktijk met het oog op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van deze professional?