Onderzoeksproject 

Positieve gezondheid in de praktijk

‘Mensen zijn niet hun aandoening’: toch richten we ons daar doorgaans wel op. Veel aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen. Als maatschappelijke percepties op gezondheid veranderen, komen ook toekomstige mbo-professionals met nieuwe perspectieven en visie in aanraking op stage of werk. Dit kan ertoe leiden dat er ook andere kennis en vaardigheden gevraagd worden. In dit project wordt een breed concept van gezondheid gehanteerd en wordt gewerkt vanuit de gedachte dat je hierin zelf het vermogen hebt om je aan te passen en je eigen regie erop te voeren. Deze inzichten passen we toe in ons mbo-onderwijs, waarbij we tevens verschillende opleidingsdomeinen met elkaar verbinden. Het gedachtegoed van positieve gezondheid maakt dit concreet en biedt handvatten.

Het doel van het onderzoek is inzicht te ontwikkelen in het implementeren van het concept van positieve gezondheid in de onderwijspraktijk en de opbrengsten hiervan.

Looptijd: 2022-2024
Betrokken onderzoeker: Ailina van de Werfhorst (Landstede MBO)
Samenwerkingspartners: ROC Midden Nederland, Alfa-college, ROC van Twente, Graafschap College, Koning Willem II College, Institute for Positive Health (iPH).

Voor meer informatie over dit onderzoeksproject neem contact op met Ailina van de Werfhorst, averhoek@landstede.nl